Riveria organisaatio, Tiedotteet

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus kokoontui kesäkuun kokoukseensa Linnunniemen osaamiskartanoon

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokousasioina olivat mm.

  • Oppilaitosturvallisuusyhteistyö
  • Toiminnallisten ja taloudellisten tulosten seuranta, toukokuu 2023
  • Ammatillisen koulutuksen tilannekuva ennen hallitusohjelman valmistumista
  • Riverian oppilaitoksen ja asuntoloiden järjestyssäännöt 1,8,2023 alkaen
  • Metsäkoneiden hankinta Riverialle:

Yhtymähallitus päätti että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian metsäalalle hankitaan vuoden 2024 investointimäärärahalla suorahankintana kaksi kuormatraktoria John Deereltä ja yksi harvesteri Ponsselta. Lopullinen kustannusarvio hyväksytään talousarvion 2024 sekä investointimäärärahan käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Merkittävänä asiana oli Riverian ammatillisen koulutustarjonnan suuntaaminen vuodelle 2024: 

Riverian tavoitteena on lisätä työikäisen aikuisväestön mahdollisuuksia kouluttautua työelämän osaamistarpeiden mukaan ja kasvualoille, (erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja niiden tutkinnon osat), joten Riverian ammatillisen koulutuksen tutkintoon johtavan koulutuksen tarjontaa lisätään vuodelle 2024.

Tarjontaa on kohdennettu Pohjois-Karjalan työvoimatarpeiden mukaan ja valmistelussa on kuultu laaja-alaisesti Pohjois-Karjalan työelämän toimijoita.

Maakunnallisella koulutuksen tarjonnan lisäyksellä Riveria haluaa vastata Pohjois-Karjalan osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin erityisesti työvoimapula-aloilla mahdollistamalla mm.  työmarkkinoille uudelleen kiinnittymisen ja myös työstä työhön siirtymiset.

Vuoden 2024 tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonnassa on yhteensä 3 811 aloituspaikkaa, joista 57 % on kohdistettu perustutkintoihin, 28 % (ammattitutkintoihin, 10 % erikoisammattitutkintoihin ja 5 % tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA).
Aloituspaikoista Hyvinvoinnin ja terveyden tulosalueella on 28 % Palveluissa 22 %, Rakentamisessa 24 % ja Teollisuudessa ja biotaloudessa 26 %
Vuoden 2024 koulutustarjonnasta yhteishakuun on suunnattu 41 % tarjonnasta ja jatkuvaan hakuun 59 %.

Riveriassa jatketaan myös englanninkielistä kone- ja tuotantotekniikan perustutkintokoulutuksen tarjontaa vuonna 2024, Lisäksi tarjotaan erityisesti hyvinvointi- ja palvelualoilla englannin kielellä käynnistyviä koulutuksia, jotka tähtäävät tutkinnon suorittamiseen suomen kielellä.

Vuoden 2024 tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonnan valmistelun perustana on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestämisluvasta 1.1.2018 alkaen (4815 opv), vuosittainen suoritepäätös sekä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetut opiskelijavuositavoitteet.

Mikäli tutkinnosta työllistyminen ja suuntautuminen yrittäjyyteen ovat heikkoja, voidaan opiskelijoiden sisäänottoa tarvittaessa vähentää. Lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittaminen, opintojen keskeyttäminen ja koulutusten vetovoima.

Lisätietoja antaa:

Riveria
Esa Karvinen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
p. 050 327 8191, esa.karvinen@riveria.fi

Jaa somessa: