In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Oppimisvalmiuksia mittaava koe osana harkintaan perustuvaa valintaa

Jaa
Etusivu > Oppimisvalmiuksia mittaava koe osana harkintaan perustuvaa valintaa

Tietokonepohjainen valtakunnallinen oppimisvalmiuksia mittaava koe otetaan käyttöön Riveriassa. Oppimisvalmiuksia mittaava koe järjestetään 20.4.2023 niille, jotka ovat hakeneet harkintaan perustuvan valinnan kautta.  Kokeita järjestetään Joensuussa Peltolassa ja Niskalassa sekä maakunnan eri yksiköissä.  Hakija kutsutaan kokeeseen sähköpostitse ja hän osallistuu ylimmän hakutoiveensa kokeeseen.

Kokeen tuloksia käytetään osana harkintaan perustuvaa valintaa. Kokeessa hakijalle syntyy mahdollisuus näyttää oppimisvalmiutensa tilanteissa, joissa peruskoulun päättötodistus puuttuu tai se ei ole vertailukelpoinen. Tehtävät kartoittavat eri oppiaineiden hallinnan edellyttämää yleistä osaamista ja päättelykykyä. Koe toimii kohtuullisen luotettavasti peruskoulun päättötodistuksen korvaajana sellaisissa tilanteessa, jossa vertailukelpoista arvosanatietoa ei ole saatavilla.

Oppimisvalmiuskokeen osaamisarvio ilmaistaan asteikolla 1–16, jossa pistemäärä 10 vastaa keskitasoisen ammatillisen koulutuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijan suoritustasoa. Asteikkoa tulkitaan samoin kuin päättötodistukseen perustuvaa yleistä koulumenestysarviota. Kokeessa on neljä osa-aluetta: kuvallinen, matemaattinen, sanallinen päättely ja luetun ymmärtäminen.