Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Eeva Riihelä
Tuet ja etuudet

Jaa

 

Sinulla on erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus tukiin on hyvä selvittää ennen opintojesi alkua, sillä monet tukimuodot vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Voit myös aina kääntyä opintotoimiston puoleen, jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa!

Opintotuki

Kela myöntää opintotukea päätoimisiin opintoihin. Tuki muodostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Voit saada opintotukea sellaisilta kalenterikuukausilta, joissa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Koska opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät, että edistyt opinnoissasi, oppilaitos ilmoittaa Kelalle mm. opiskelun keskeytykset tai vähäiset opintosuoritukset.

Olet myös itse velvollinen ilmoittamaan kaikki olosuhdemuutokset Kelalle. Perusteettomasti maksettu opintotuki viivästyskorkoineen voidaan periä takaisin jälkikäteen.

Opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukaudesta lukien. Nopeinta on asioida verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Voit palauttaa opintotukihakemuksen myös opintotoimistoon, josta se toimitetaan Kelalle käsiteltäväksi.

Koulumatkatuki

Jos päivittäinen yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset yli 54 € kuukaudessa, voit saada koulumatkatukea.

Koulumatkatukea voi hakea myös työssäoppimisajalle. Ensisijaisesti koulumatkatukea myönnetään matkoihin julkisessa liikenteessä enintään lukuvuodeksi kerrallaan.

Tuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta. Kelan koulumatkatukihakemus toimitetaan opintotoimistoon.

Neuvoja opinto- ja koulumatkatukeen saat

Kelan lomakkeet voit täyttää ja tulostaa verkossa

http://www.kela.fi/lomakkeet

Kuntoutusraha

Jos sinulla on ammatinvalintaa rajoittava sairaus, voit hakea kuntoutusrahaa. Voit myös saada ammatillista uudelleen- tai jatkokoulutusta, jos et selviydy ammatissasi sairauden tai vamman vuoksi.

Voit hakea Kelan kuntoutusta, kun sinut on hyväksytty koulutukseen ja sinulla on B-lääkärinlausunto kuntoutustarpeestasi ja koulutuksen sopivuudesta.

Lisätietoja kuntoutusrahasta Kelan sivuilla.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka.

Tuetun opiskelun koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua ja opintojen tukee johtaa perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Sinun tulee itse hakea opiskelupaikka, mutta opiskelusta on pääsääntöisesti sovittava oman TE-toimiston kanssa aina ennen koulutuksen alkamista.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta.

Lisätietoja omaehtoisesta opiskelusta TE-palveluiden sivuilla.

Ammatillinen lisäkoulutus

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea tutkintoon johtavaan opiskeluun, tutkinnon osien suorittamiseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen.

Opintojesi tulee olla päätoimisia tukiaikana. Tuen myöntämiseen on ehtoja, joiden tulee täyttyä, jotta Koulutusrahasto voi maksaa tukea.

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta saa Koulutusrahaston verkkosivuilta. Verkkosivuilla on laskuri, jolla voi laskea tuen suuruuden.

Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena, jos on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
Lue tutkintostipendin uudistumisesta

Oppisopimus

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen.

Oppisopimusopiskelijana voit saada maksuttoman opetuksen lisäksi muitakin etuja.

Jos työnantajasi ei maksa tietopuolisten opintojen päiviltä palkkaa, Oppisopimuskeskus maksaa opintososiaalisina etuina päivärahaa 15 € ja perheelliselle perheavustusta 17 €/päivä.

Lisäksi majoittumiskorvausta 8 €/opetuspäivä ja matkakustannukset (yli 10 km) halvimman matkataksan mukaisesti.

  • Koulutuskorvaus työnantajalle maksetaan sopimuksen mukaisesti.
  • Mahdollisen palkkatuen työnantajalle maksaa TE-toimisto.
  • Työnantaja maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaisen palkan.
  • Ammatillisessa kuntoutuksessa rahoittajana toimii myös KELA tai vakuutusyhtiö. 

Lisätietoja: www.oppisopimus.fi