In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
ProRiveria

Jaa

ProRiveria – yrittäjyyden huippuvalmennusympäristö

Sijainti: Länsikatu 15, rakennus 3A, 4. kerros, Joensuu

Voit suorittaa ammatillisia opintoja yrittäjämäisesti

ProRiveria on avoin kaikille Riverian opiskelijoille
(perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot).

Tiimioppimista hyödyntävä oppimisympäristö mahdollistaa erilaisten opiskelijoiden yksilölliset tavat oppia. Työskentelyssä toteutuu yksilöllinen oppiminen yhdessä tiimin kanssa. Tieto, opit ja kokemukset jaetaan kaikkien kesken. Opit yhteistyötaitoja ja yrittäjämäistä asennetta, mikä helpottaa työelämään siirtymistä ja mahdollisesti itsensä työllistämistä yrittäjänä.

Tiimipedagogiikassa vuorottelevat käytännön kokeilut ja kokemukset, joita saadaan oikeissa asiakasprojekteissa. Tämä lähtökohta oppimiselle synnyttää innostusta opittavaa asiaa ja oppimista kohtaan.

Kokemusten reflektointi dialogissa yhdessä oman tiimin ja valmentajan kanssa on keskeistä. Kokemuksista muotoutuu teorioita, jotka ohjaavat tekemistä. Myös oppien vieminen käytäntöön uusien kokeilujen kautta on keskeistä. Tiimissä työskentely parantaa itsetuntoa ja tuottaa mielihyvää enemmän kuin yksin työskentely. Tiimin jäsenten erilaisuus ja vahvuudet mahdollistavat asiakasprojektit, joita ei olisi yksin mahdollista tehdä.

Tiimi luo turvallisuutta, hyvinvointia ja hauskuutta oppimiseen