Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kaksoistutkinto

Jaa

Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto samalla kertaa

Ammatillisen perustutkinnon ohella voit suorittaa ylioppilastutkintoon tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Jos opiskelet kaksoistutkinnon, sinun ei tarvitse opiskella koko lukion oppimäärää, vaan voit keskittyä niiden oppiaineiden opiskeluun, jotka aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Lukiossa suoritetut kurssit korvaavat osan ammatilliseen perustutkintoon kuuluvista kursseista.

Kenelle?

Kaksoistutkinto sopii hyvin opiskelijalle, jota kiinnostavat lukiotavoitteiset opinnot ja yleissivistys ammatillisen osaamisen lisäksi. Myös jatko-opintoihin (amk, yliopisto) tähtääville on hyötyä kaksoistutkinnosta. Joillekin jatko-opintoaloille lukion määrätyt kurssit ovat suositeltuja pääsykokeisiin valmistautumiseen.

Kahden tutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta sitoutumista. Opinnoissa vuorottelevat ammatilliset ja lukiojaksot. Joitakin kursseja voidaan lisäksi opiskella iltalukiossa. Opiskelu vaatii itsekuria ja säännöllistä opiskelua. Kahden tutkinnon suorittaminen onnistuu parhaiten, jos opiskelijalla on peruskoulusta tullessaan kirjoitettavissa aineissa hyvät perustiedot. Opinnoissa jaksaa, kun huolehtii riittävästi omasta vapaa-ajasta, virikkeistä ja levosta. Valmistuessaan opiskelija saa ammatillisen päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen.

Kaksoistutkinto-opiskelijaksi ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä tai opintojen alkaessa.

Miten pitkään kaksoistutkinnon suorittaminen kestää?

Tavoitteena on suorittaa kaksoistutkinto 3–4 vuodessa. Lukio-opinnot suoritetaan pääsääntöisesti kokonaisina jaksoina siten, että opiskelija suorittaa opiskeluaikanaan 5–6 lukiojaksoa. Ennen kuin opiskelija voi saada yo-tutkinto-todistuksen, hänen on suoritettava ammatillinen tutkinto loppuun, vaikka yo-kokeisiin voi osallistua jo opintojen aikana.

YO-tutkinnon sisältö

Kaksoistutkinnossa opiskellaan lukiotavoitteiden mukaisesti äidinkielen, ruotsin, englannin, matematiikan ja/tai reaaliaineen kursseja. Ylioppilastutkinnossa äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Tämän lisäksi opiskelija valitsee vähintään kolme muuta koetta ylioppilaskirjoituksiin. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe (A-taso), joka tarkoittaa pitkää matematiikkaa tai vierasta kieltä. Kahta tutkintoa suorittavien ylioppilastutkinto voi muodostua seuraavista vaihtoehdoista:

  • äidinkieli
  • englanti
  • ruotsi
  • matematiikka (lyhyt tai pitkä oppimäärä)

Ruotsi, englanti tai matematiikka on mahdollista korvata reaaliaineella.  ​

Opiskelijoiden kokemuksia

Katso käsityömuotoilua opiskelevan Veikon kokemuksia kaksoistutkinnon opiskelusta (kaksoistutkinnosta tarkemmin kohdasta 2:05 alkaen):