Yhteishaku

Yhteishaku 19.2.–12.3.2019

Yhteishaku

Yhteishaku 19.2.–12.3.2019

Jaa

Miten haen opiskelemaan?

Ammatillista perustutkintoa opiskelemaan voit hakea joko yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hakuneuvontaan: hakuneuvonta@riveria.fi, p. 013 244 3000.

Yhteishaku 19.2.–12.3.2019

 • peruskoulun tai lukion suorittaneille
 • täytä hakemus osoitteessa opintopolku.fi

Yhteishaun aikataulut 2019

 • Hakuaika päättyy 12.3.2019 klo 15.00
 • Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti–toukokuussa
 • Saat tiedon yhteishaun tuloksista aikaisintaan 13.6.2019
 • Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 27.6.2018 > Tarkista: riverialainen.fi/pikaopas/

 

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneiden opiskelijaksi ottaminen tehdään valintapistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella.

Lukion oppimäärän suorittaneet

Lukion oppimäärän suorittaneiden opiskelijaksi ottaminen tehdään valintapistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella.

Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvassa valinnassa sinut voidaan ottaa suorittamaan ammatillista perustutkintoa erityisistä syistä, jolloin oppilaitos voi myöntää sinulle opiskeluoikeuden valintapistemäärästä riippumatta. Tällaisia henkilöön liittyviä syitä ovat

 • Oppimisvaikeudet: Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin, erityisopettajan tai psykologin tai muun asiantuntijan lausunto.
 • Sosiaaliset syyt: Hakijalla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa.
 • Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet: Hakija on suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän ulkomailla, todistus on hyvin puutteellinen tai muutoin vaikeasti vertailtavissa, esim. perusopetus on jäänyt kesken. Kaikki ulkomailla perusopetuksen tai vastaavan suorittaneet hakevat harkintaan perustuvan valinnan kautta.
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito: Hakijalla on hakeutumisvaiheessa puutteellinen suomen kielentaito. Hakija ei vielä hallitse tutkinnon suorittamiseen tarvittavaa sanastoa ja ammattiin liittyvää kieltä suullisesti tai kirjallisesti.

Jos sinulla on peruste hakea harkintaan perustuvassa valinnassa, TOIMI NÄIN:

 1. Varmista esimerkiksi nykyisen koulusi opinto-ohjaajalta tai erityisopettajalta tai Riverian hakuneuvonnasta, että sinulla on peruste hakea harkintaan perustuvassa valinnassa.
 2. Hanki ajantasaiset todistukset käyttämästäsi perusteesta, esim. lääkärintodistus, erityisopettajan tai muun asiantuntijan lausunto.
 3. Täytä hakemus opintopolku.fi –palvelussa.
 4. Tulosta täytetty hakemus.
 5. Perustele lyhyesti miksi haet harkintaan perustuvassa valinnassa.
 6. Lähetä tulostamasi hakemus, tekemäsi perustelu sekä hankkimasi todistukset ja muut hakemuksesi liitteet hakuaikana osoitteeseen: RIVERIA hakuneuvonta PL 70, 80101 Joensuu Käyntiosoite: Peltolankatu 4, E-talo, 2. krs. Joensuu.

Huom.! Yhdet liitteet riittävät, vaikka olisitkin hakenut useampaan Riverian koulutukseen.

Harkintaan perustuvassa valinnassa olet mukana myös normaalissa valintapistelaskentaan perustuvassa valinnassa. Voit siis tulla valituksi koulutukseen, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisikin kielteinen.

Kielitaidon varmentaminen

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinun kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi arvioidaan kielitestillä. Sinut kutsutaan sähköpostitse testiin, jos sinulla ei ole suomen kielellä suoritettua peruskoulua, tai jos olet hakenut harkintaan perustuvassa valinnassa koulutodistusten puuttumisen tai vertailuvaikeuksien vuoksi tai tutkinnon suorittamiseen riittämättömän kielitaidon vuoksi.

Jos saat kutsun kielikokeeseen, ja mielestäsi kielitaitokriteerit täyttyvät, ota kielikoekutsun saatuasi yhteyttä hakuneuvontaan hakuneuvonta@riveria.fi.

Rikostaustaote

Jos opiskelet lähihoitajaksi, nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, lastenohjaajaksi tai turvallisuusvalvojaksi, sinulta pyydetään rikostaustaote ennen työpaikalla oppimista silloin, kun työskentelet pääsääntöisesti ala-ikäisten kanssa.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Joidenkin koulutusten opiskelijavalintaan kuuluu pääsy- ja soveltuvuuskokeet, joilla mitataan hakijoiden motivaatiota ja soveltuvuutta alalle. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat. Jos haet koulutukseen, jossa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, sinut kutsutaan ylimmän hakutoiveeseesi kokeeseen. Poikkeuksena Riveriassa järjestettävistä koulutuksista on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto sekä tanssialan perustutkinto, joissa valinta tehdään pelkästään oppilaitoksen oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Valintakoepisteitä ei siirretä, joten näissä tutkinnoissa osallistu kaikkiin kokeisiin, joihin sinut kutsutaan. Voit saada kokeesta 0–10 valintapistettä. Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, sinua ei voida valita koulutukseen!

Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden haastattelusta saaman pistemäärän ja tarvittaessa kielikokeen perusteella. Haastattelusta hakija voi saada 0-10 pistettä/osio. Hylätyn tuloksen (0) saanutta hakijaa ei voida valita koulutukseen. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi arvioidaan kielitestillä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, että hakijalla ei ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen. Haastatteluun kutsutaan kaikki hakijat.

Valitun on otettava opiskelupaikka vastaan ilmoitetussa määräajassa. Valinta on ehdollinen, kunnes hakijan koulu- ja työtodistukset on tarkistettu. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta koulutuksen järjestäjän ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai koulutuksestaan virheellisiä tietoja. Varasijat ovat voimassa yhden (1) kuukauden valintapäätöksestä.

Rikostaustaote

Jos opiskelet lähihoitajaksi, nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, lastenohjaajaksi tai turvallisuusvalvojaksi, sinulta pyydetään rikostaustaote ennen työpaikalla oppimista silloin, kun työskentelet pääsääntöisesti ala-ikäisten kanssa.

 

Jos olet hakemassa seuraaville aloille, huomioi tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset:

 • Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala
 • Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto
 • Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto

Opetushallitus on määritellyt tarkemmat terveydentilavaatimukset tutkintoihin, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka

 • ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen ja
 • jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
 • jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Mahdollisia terveydentilaesteitä kysytään sinulta hakemuksessa. Lisäksi voit ilmoittaa niitä lomakkeella, joka lähetetään hakuajan päättymisen jälkeen edellä mainituille koulutusaloille hakeneille. Oppilaitos voi pyytää sinua toimittamaan terveydentilaasi koskevia tietoja tai todistuksia.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.

Terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala

Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Turvallisuusalan perustutkinto

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Tiedonsiirtolupa, niveltietolomake

Riveria – ammatillinen koulutus

Riveria on monialainen ammatillinen oppilaitos Pohjois-Karjalassa. Järjestämme opetusta Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa sekä Valtimolla.

Lue lisää