Jatkuva haku

Riverian Jatkuva haku: 15.6. – 20.7.2018

Jaa

Opiskele työelämän osaajaksi

Jatkuvassa haussa 15.6. – 20.7.2018 olevat perustutkinnot:

Riveria, Joensuun koulutusyksikkö

Riveria, Kiteen koulutusyksikkö

Riveria, Lieksan koulutusyksikkö

Riveria, Nurmeksen koulutusyksikkö

Riveria, Outokummun koulutusyksikkö

Riveria, Valtimon koulutusyksikkö

Hakeminen

Täytä hakemus täällä

Kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hakuneuvontaan: hakuneuvonta@riveria.fi, p. 013 244 3000.

 

Kuka voi hakea jatkuvassa haussa?

Jatkuvassa haussa voit hakea, jos haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Sinun kannattaa hakeutua koulutukseen jatkuvan haun väylän kautta erityisesti, jos:

 • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
 • haluat suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
 • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
 • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa
 • haluat hakeutua urheilijoille suunnattuun koulutukseen (mahdollista vain jatkuvan haun kautta).

Jos olet juuri päättänyt peruskoulun, kymppiluokan tai ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen, haet ensisijaisesti yhteishaussa. Yhteishaun lisäksi voit hakea myös jatkuvissa hauissa, jos niissä on tarjolla sinulle sopiva koulutus.

Riverian Jatkuva haku

Jatkuva haku on avoinna 5 kertaa vuodessa. Kussakin hakujaksossa on avoinna vain ne koulutukset, joihin on vapaita opiskelupaikkoja.

Tutustu perustutkintoihin

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voivat olla avoinna jatkuvasti.

Tutustu ammattitutkintoihin

Tutustu erikoisammattitutkintoihin

Tyttö ompelee.

Hakeminen

Täytä hakemus täällä

Kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hakuneuvontaan: hakuneuvonta@riveria.fi, p. 013 244 3000.

Aikataulut

2.8.2018 kielitesti
7.-8.8.2018 haastattelu
10.8.2018 alkaen valintapäätökset
24.8.2018 mennessä paikan vastaanottaminen

1.10.2018 kielitesti
8.9.10.2018 haastattelu
12.10.2018 alkaen valintapäätökset
24.8.2018 mennessä paikan vastaanottaminen

3.12.2018 kielitesti
10.-11.12.2018 haastattelu
13.12.2018 alkaen valintapäätökset
28.12.2018 mennessä paikan vastaanottaminen

Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden haastattelusta saaman pistemäärän ja tarvittaessa kielikokeen perusteella. Haastattelusta hakija voi saada 0-10 pistettä/osio. Hylätyn tuloksen (0) saanutta hakijaa ei voida valita koulutukseen. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi arvioidaan kielitestillä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, että hakijalla ei ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen. Haastatteluun kutsutaan kaikki hakijat.

Valitun on otettava opiskelupaikka vastaan ilmoitetussa määräajassa. Valinta on ehdollinen, kunnes hakijan koulu- ja työtodistukset on tarkistettu. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta koulutuksen järjestäjän ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai koulutuksestaan virheellisiä tietoja. Varasijat ovat voimassa yhden (1) kuukauden valintapäätöksestä.

Rikostaustaote

Jos opiskelet lähihoitajaksi, nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, lastenohjaajaksi tai turvallisuusvalvojaksi, sinulta pyydetään rikostaustaote ennen työpaikalla oppimista silloin, kun työskentelet pääsääntöisesti ala-ikäisten kanssa.

Jos olet hakemassa seuraaville aloille, huomioi tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset:

 • Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala
 • Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto
 • Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto

Opetushallitus on määritellyt tarkemmat terveydentilavaatimukset tutkintoihin, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka

 • ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen ja
 • jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
 • jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Mahdollisia terveydentilaesteitä kysytään sinulta hakemuksessa. Lisäksi voit ilmoittaa niitä lomakkeella, joka lähetetään hakuajan päättymisen jälkeen edellä mainituille koulutusaloille hakeneille. Oppilaitos voi pyytää sinua toimittamaan terveydentilaasi koskevia tietoja tai todistuksia.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.

Terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala

Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Turvallisuusalan perustutkinto

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Tiedonsiirtolupa, niveltietolomake