Jatkuva haku

Ammatillinen koulutus - seuraava askel elämäsi mittaisessa seikkailussa. // Seuraava Jatkuva haku 5. - 23.11.2018

Mitäpä jos hakisit
Jaa

Hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen

Riverian jatkuvassa haussa voit hakea opiskelijaksi ammatilliseen tutkintoon tai tutkinnon osaan. Haku soveltuu sinulle, jos

 • haluat opiskella uuden tutkinnon tai vaihtaa alaa
 • haluat laajentaa osaamistasi suorittamalla tutkinnon osan
 • haluat vaihtaa lukiokoulutuksen ammatilliseen koulutukseen
 • haluat suorittaa loppuun kesken jääneen ammatillisen tutkinnon
 • haluat siirtyä Riveriaan muista ammatillisista oppilaitoksista
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista, mutta ei alan koulutusta
 • haet opiskelupaikkaa yhteishaun ulkopuolelta.

Pohdi, mihin koulutukseen olet valmis sitoutumaan. Tutustu myös alakohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Voit hakea yhteen tai useampaan koulutukseen

Toisin kuin yhteishaussa, sinun ei tarvitse hakea useaan koulutukseen.

Jos sinulla on jo työpaikka ja haluat suorittaa alan koulutuksen oppisopimuksella, täytä hakulomake tästä.

Etkö tiedä mihin hakea?

Täytä yhteydenottopyyntö. Sinuun otetaan yhteyttä kahden viikon kuluessa. Voimme yhdessä selvitellä mahdollisuuksia koulutuksen aloittamiseen.

Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämiseen tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä hakuneuvonta@riveria.fi tai soita 013 244 3330.

Lisätietoja koulutuksista > www.riveria.f/opiskelemaan

Haussa olevat perustutkinnot

Haussa olevat ammattitutkinnot

Haussa olevat erikoisammattitutkinnot

 

Riverian Jatkuva haku on avoinna viisi kertaa vuodessa

Perustutkintoja voit hakea opiskelemaan meille viisi kertaa vuodessa. Kussakin hakujaksossa on avoinna vain ne koulutukset, joihin on vapaita opiskelupaikkoja. Lisäksi on mahdollista, että järjestämme lisähakuja. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen hakuajat vaihtelevat, katso hakuajat koulutuksen tiedoista koulutuskalenterista.

Aikataulut

3.12.2018 kielitesti
10.–11.12.2018 haastattelu
13.12.2018 alkaen valintapäätökset
28.12.2018 mennessä paikan vastaanottaminen

Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden haastattelusta saaman pistemäärän ja tarvittaessa kielikokeen perusteella. Haastattelusta hakija voi saada 0-10 pistettä/osio. Hylätyn tuloksen (0) saanutta hakijaa ei voida valita koulutukseen. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi arvioidaan kielitestillä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, että hakijalla ei ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen. Haastatteluun kutsutaan kaikki hakijat.

Valitun on otettava opiskelupaikka vastaan ilmoitetussa määräajassa. Valinta on ehdollinen, kunnes hakijan koulu- ja työtodistukset on tarkistettu. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta koulutuksen järjestäjän ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai koulutuksestaan virheellisiä tietoja. Varasijat ovat voimassa yhden (1) kuukauden valintapäätöksestä.

Rikostaustaote

Jos opiskelet lähihoitajaksi, nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, lastenohjaajaksi tai turvallisuusvalvojaksi, sinulta pyydetään rikostaustaote ennen työpaikalla oppimista silloin, kun työskentelet pääsääntöisesti ala-ikäisten kanssa.

Jos olet hakemassa seuraaville aloille, huomioi tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset:

 • Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala
 • Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto
 • Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto

Opetushallitus on määritellyt tarkemmat terveydentilavaatimukset tutkintoihin, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka

 • ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen ja
 • jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
 • jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Mahdollisia terveydentilaesteitä kysytään sinulta hakemuksessa. Lisäksi voit ilmoittaa niitä lomakkeella, joka lähetetään hakuajan päättymisen jälkeen edellä mainituille koulutusaloille hakeneille. Oppilaitos voi pyytää sinua toimittamaan terveydentilaasi koskevia tietoja tai todistuksia.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.

Terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala

Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinto

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Turvallisuusalan perustutkinto

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Ammatilliset tutkinnot

Tutustu perustutkintoihin

Tutustu ammattitutkintoihin

Tutustu erikoisammattitutkintoihin

Tyttö ompelee.

Hakeminen

Haettavissa olevat koulutukset näet Koulutuskalenterista

Kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hakuneuvontaan: hakuneuvonta@riveria.fi, p. 013 244 3000.

 


 

Tiedonsiirtolupa, niveltietolomake