Tiedotteet

Monimuotoisuus on rikkaus Riveriassa: Zaw Theinin matka Singaporesta Suomeen

Myanmarista kotoisin oleva Zaw Thein työskentelee laitoshuoltajana Riveriassa. Hän saapui Suomeen perheensä kanssa vuonna 2022 ja aloitti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan oppisopimuskoulutuksen Riveriassa. Zaw on menestynyt niin opinnoissa kuin työssäänkin hyvän asenteensa ja motivaationsa ansiosta.

Zaw Thein kertoo aiemmin työskennelleensä laitoshuoltajana ja teknikkona Singaporessa 20 vuoden ajan. Halu opiskella ja työskennellä Suomessa johdatti hänet ja hänen perheensä uuteen elämänvaiheeseen. Zaw aloitti suomen kielen ja ammatilliset opinnot verkko-opiskeluna jo ennen Suomeen tuloa.

– Tunnit olivat illalla töiden jälkeen Singaporen aikaa, mikä oli aika rankkaa. Opettajat olivat kuitenkin hyvin lämpimiä ja kannustavia, Zaw kuvailee.

Kuuden kuukauden opiskelu tuotti tulosta ja Zaw valittiin haastattelujen kautta työskentelemään Riveriassa oppisopimuksella. Hänen vaimonsa opiskelee lähihoitajaksi oppisopimuksella samassa oppilaitoksessa, ja heillä on kaksi kouluikäistä lasta.

– Halusin pojilleni suomalaisen koulutuksen, koska se on niin korkeatasoinen, Zaw kertoo.

Zawlle käytännön työskentelyn ja teoriaopintojen yhdistäminen on sopinut hyvin, ja siitä kertoo myös erinomaiset arvosanat suoritetuista näytöistä. Hän korostaa työpaikan merkitystä opintojen edistymisen ja ammatillisen kehityksen kannalta. Riverian tarjoama tuki ja yhteisöllisyys ovat olleet Zawn mieleen, ja hän suunnittelee jatkavansa työskentelyä siellä myös valmistumisensa jälkeen elokuussa.

– Esihenkilöni on ollut isona apuna työn oppimisessa ja opintojen edistymisessä. Työkaverit ovat ystävällisiä ja avuliaita. Olen hyvin ylpeä, että voin sanoa työskenteleväni Riveriassa.

Tulevaisuus Suomessa näyttää valoisalta, ja Zawn toiveissa on myös jatkaa opiskelua ammattikorkeakoulussa.

Nainen ja mies istuvvat pöydän ääressä.

Työyhteisön moninaisuus auttaa kehittämään toimintaa

Zawn esihenkilö Marja Mäkkeli kertoo yhteispelin sujuneen erinomaisesti. Zawn positiivinen asenne ja halu oppia uutta ovat tehneet yhteistyöstä hedelmällistä. Marjan mukaan monimuotoisuus työyhteisössä on rikkaus, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia näkökulmia ja kehittää toimintaa.

– Kansainvälisten työkavereiden myötä olemme selkiyttäneet toimintatapojamme ja karsineet turhaa tekemistä. Zaw on auttanut perehdyttämään hänen jälkeensä samalta kielialueelta tulleita – hän puhuu burmaa, mikä auttaa asioiden selittämisessä syvällisemmin, Marja avaa.

Riverian puhtauspalvelupuolella on ollut maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä yli 10 vuotta ja tällä hetkellä heitä on viidennes henkilöstöstä. Marja korostaa, että kansainvälisten työntekijöiden palkkaamisessa tärkeää on valmistaa työyhteisö ottamaan uudet työntekijät vastaan avoimin mielin ja tarjota heille tarvittavaa tukea ja ohjausta.

– Alussa työyhteisö epäröi, miten kansainvälisten työkavereiden kanssa pärjätään kielimuurin vuoksi. Edellytän suomen kielen puhumista ja käytän itse selkokieltä. Ylipäänsä puhumme paljon työkavereiden kesken.

Suomen oppimisen merkitys on Marjan mukaan olennainen, sillä se auttaa uusia tulijoita sopeutumaan yhteiskuntaan. Yhdessä tekeminen myös vapaa-ajalla edistää kielen omaksumista.

– Me olemme esimerkiksi järjestäneet karjalanpiirakkakurssin, käyneet pyörälenkillä ja syömässä.

Marja rohkaisee työnantajia palkkaamaan kansainvälisiä työntekijöitä. Se on mahdollisuus oppia erilaisilta osaajilta, jotka tuovat omia taitoja mukanaan. Työyhteisö saa sosiaalista vahvuutta, kun kaikkien yhteistyötaidot kehittyvät matkan varrella.

– Minulla on vain hyvää sanottavaa kansainvälisistä työkavereista. Teemme ilolla töitä yhdessä toinen toisiltamme oppien.

Tukea kansainvälisten osaajien rekrytointiin

Kansainvälisten osaajien rekrytointiin liittyvät haasteet on tunnistettu sekä opiskelijoiden että työnantajien kannalta. Itäsuomalaiset oppilaitokset UEF, Savonia, Sakky, Karelia, Riveria ja YSAO ovat yhdistäneet voimansa asian ratkaisemiseksi.

Talent Hub Eastern Finland -yhteistyö pyrkii varmistamaan, että alueelle saapuneet kansainväliset opiskelijat löytävät paikkansa, työllistyvät ja kotoutuvat Itä-Suomeen. Opiskelijoita autetaan konkreettisesti tutustumaan suomalaiseen työelämään, rakentamaan verkostoja, oppimaan kieltä ja löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja sekä mahdollisuuksia yritystoimintaan.

Työnantajia tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalin tunnistamisessa ja osaavan työvoiman löytämisessä. Tarjolle tulee konkreettisia työkaluja kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin, perehdyttämiseen ja kielen oppimiseen työpaikalla sekä suomalaiseen työkulttuuriin sopeutumiseen. Tavoitteena on, että kynnys kansainvälisten osaajien palkkaamiseen madaltuu ja siitä tulee luonteva osa organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa.

Talent Hub Eastern Finland on Euroopan unionin osarahoittama hanke.

Teksti: Viestinnän asiantuntija Tiina Weman, Talent Hub Eastern Finland
Kuvat: Samuli Longi

Talent Hub logo

Jaa somessa: