In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Riveria koulutuspalvelut oy

Jaa
Etusivu > Riveria koulutuspalvelut oy

Riveria koulutuspalvelut oy on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian omistama osakeyhtiö.

Riveria koulutuspalvelut oy (aiemmin Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu oy) on vuonna 2015 toimintansa aloittanut Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistama osakeyhtiö, joka järjestää koulutus- ja kehittämispalveluita, yritysten henkilöstökoulutuksia, ei-tutkintoon johtavaa työvoimakoulutusta sekä koulutusvientiä.

Mikko Heickell palkattiin yhtiöön ensimmäiseksi päätoimiseksi toimitusjohtajaksi 16.4.2021 alkaen. Hän siirtyi tehtävään Kiteen kaupungin elinkeinopäällikön tehtävästä.

Riveria koulutuspalvelut oy (aiemmin Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu oy) on vuonna 2015 perustettu yhtiö ja sen kotipaikka on Joensuu. Osakeyhtiö on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian omistama yhtiö.

Yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla eikä sen toimintaan kuulu tutkintoon johtava koulutuksen myynti tai toteutus kotimaassa. Yhtiö myy tutkintokoulutusta ulkomaille niiden tutkintojen osalta, jotka soveltuvat koulutusvientituotteiksi.

Yhtiön toimialoja ovat koulutus, louhintapalvelut, maansiirto, kuljetuspalvelut, koneiden ja laitteiden vuokraus, autojen sekä muiden koneiden ja laitteiden huolto sekä korjaus, autokoulutoiminta, kone- ja rakennusurakointi, teollisuuden alihankinta, arvopaperikauppa, kiinteistökauppa, ravintola- ja kahvilatoiminta.

Yhtiökokous päätti joulukuussa 2020 lisätä yhtiöjärjestykseen konsultoinnin ja henkilöstövuokraustoiminnan. Konsultoinnit liittyvät mm. henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja laadunhallintaan.

Myytävät koulutukset ja palvelut ovat kortti- ja pätevyyskoulutuksia sekä erilaiset asiakkaille räätälöidyt tilauskoulutukset ja palvelut kotimaassa ja ulkomailla.

Riverian koulutuspalvelut oy ostaa koulutus- ja hallintopalveluja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialta sekä tarvittaessa muilta palveluntuottajilta.

Osakeyhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä Riverian toimialojen, myynnin ja markkinoinnin toimijoiden kanssa. Yhdessä suunnitellut toimintamallit ja -tavat takaavat sen, että asiakkaita palvellaan laadukkaasti.

Jatkosuunnitelmat
Riveria koulutuspalvelut oy:n toimintaan liittyvän selvitystyön ja lisäsuunnitelmien tuloksena Riveriassa päätettiin aloittaa osakeyhtiön toiminnan uudelleenorganisointi.

Uudelleenorganisointiin liittyy päätoimisen toimitusjohtajan palkkaaminen vuonna 2021.

Vuonna 2021 osakeyhtiön toimintaa uudistamalla ja siihen investoimalla tavoitellaan uusia asiakkuuksia sekä ulkomailta että kotimaasta.

Osakeyhtiön vuoden 2019 liikevaihto oli 1,4 milj. €. Vuoden 2019 tilikauden tulos oli n. 5000 €.