Tekstiili- ja muotiala

Tekstiili- ja muotialalla on monipuolisia ammatteja ja erilaisia koulutuspolkuja. Alalla suunnitellaan ja valmistetaan asiakastöitä arkeen ja juhlaan, lisäksi töitä tehdään kaupallisen ja teknisen alan tehtävissä. Työssä tarvitaan monipuolista osaamista ja siksi alalle on tyypillistä jatkuva uusien taitojen opiskelu.