Taideteollisuusala

Taideteollisuusalalla tarvitaan kädentaitoja, esteettisyyttä, visuaalisuutta, kulttuuriosaamista ja yrittäjämäistä asennetta. Artesaanit työskentelevät esimerkiksi tuotteiden, tilojen ja palvelujen suunnittelu- ja toteutustehtävissä, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelu- ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Kaksi artesaaniopiskelijaa tekee puusta uurnia.
Lavasterakentamisen opiskelija muotoilee lavastetta.
Taideteollisuusalan opiskelijalla on suojalasit ja kuulosuojaimet päässä.

Riveriassa parasta on yhteishenki ja alojen yhteistyö.

taideteollisuusalan opiskelija

Opintoihin voi vaikuttaa todella paljon itse.

taideteollisuusalan opiskelija

Kaikki tutkinnot

Lyhyt- ja täydennyskoulutukset

1

/