Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksella voidaan edistää asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäistä terveys- ja sosiaalisia haittoja sekä lisätä ihmisten turvallisuutta.

Lähihoitaja antaa vesilasin vanhemmalle naiselle.
Viittomakieltä käytetään kuulemisen merkeissä.
Naispuolinen ensihoitaja varusteiden kera.

Tärkeintä on opettajientuki urapolulla sekä mieluista on sopivan pituiset oppitunnit sekä selkeät jaksot.

sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelija

Hyvät opettajat ja ulkopuoliset luennoijat. Mielenkiintoiset tehtävät. Hyvä ohjaus opettajilta.

sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelija

Kaikki tutkinnot

Lyhyt- ja täydennyskoulutukset

1

/