Sähkö-, prosessi- ja automaatioala

Sähkö-, prosessi ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia.

Alan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaativia ja jatkuvasti kehittyviä. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaan.

Sähköalan opiskelija katsoo työkalujaan.
Prosessialan opiskelija tietokoneella
Kaksi prosessialan opiskelijaa käyttämässä mikroskooppeja.

Viihtyisät tilat ja hyvä yhteisenki.

sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opiskelija

Parasta on kaverit ja oppiminen. Erittäin hyvä paikka ja hyvät opettajat.

sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opiskelija

Kaikki tutkinnot

Lyhyt- ja täydennyskoulutukset

1

/