Laboratorioala

Laboratorioalalla otetaan ja käsitellään erilaisia näytteitä sekä analysoidaan ja raportoidaan niiden tuloksista. Alan monipuoliset ja mielenkiintoiset työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen.