Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto | Kasvatus ja ohjaus

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäjäksi

Koulutus antaa valmiuksia toimia antirasistisella työotteella.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

20 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

4 kuukautta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niskala

Lähipäivät:Koulutukseen kuuluu kaksi lähipäivää ja sen lisäksi itsenäistä opiskelua. Lähipäivät ovat 5.6.2023 ja 7.8.2023 klo 8.30 - 15.00

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa opitaan menetelmiä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tavoitteelliseen edistämiseen. Perehdytetään rasismin ja syrjinnän ilmiöihin ja vaikutuksiin sekä näitä ennaltaehkäiseviin työmuotoihin.
Opintojen teemoja ja käsitteitä, kuten radikalisoituminen, rasismi, syrjintä, polarisaatio, ihmisoikeudet, moninaisuus, normit, ekstremismi, konflikti ja dialogisuus.

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta, koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalalta.

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille asiasta kiinnostuneille. Näyttö toteutetaan työtehtävissä, joissa voi edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Opiskelijavalinta

Ei valintahaastattelua. Koulutukseen otetaan mukaan kaikki hakijat.

Perustiedot

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Koulutus on osallistujille maksuton.

Opintojen jälkeen

yhdenvertaisuus, tasa-arvo, osallisuuden edistäminen, rasismi

Tulosta