Vanhustyön erikoisammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Osaamisen kehittäminen on avainasemassa, kun ikäihmisten toimintaympäristö muuttuu ja ikääntyvien tarpeisiin pyritään vastaamaan entistä yksilöllisemmin. Tämän koulutuksen tarkoitus on vahvistaa vanhustyön osaamista ja mahdollisuutta kehittää henkilöstön hyvinvointia ja työilmapiiriä erilaisissa vanhustyön työtehtävissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

non stop

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Opintojen kesto:

1 - 2 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Kontaktiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa, joista osa etäopetuksena.

Koulutuksen sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinto vahvistaa henkilöstön osaamista vanhusten toimintakyvyn arvioinnissa, tukemisessa ja seurannassa. Koulutus antaa laajasti hyödynnettävää osaamista vanhusten vaativiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin, esimerkiksi palveluohjaukseen, muistityöhön, ikävalmentamiseen ja saattohoitoon.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä erilaisissa vanhustyön vastuutehtävissä. Lisäksi koulutus tarjoaa ajantasaista ja päivitettyä tietoa sekä työn että oman ammattitaidon kehittämiseen.

Koulutus kehittää kykyä arvioida laaja-alaisesti niin omaa kuin työyhteisönkin toimintaa sekä hyödyntää työhön liittyviä verkostoja. Käsitys itsestä vastuullisena vanhustyön kehittäjänä harjaantuu ja työhyvinvoinnin merkitys asiakkaan elämänlaadulle ja työssä jaksamiselle korostuu.

Mahdollista on suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia oman työtehtävän ja tavoitteiden mukaan.

Koulutus on työelämäpainotteista, joten hakijalla tulee olla työpaikka opintojen alkaessa.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat syventää gerontologista osaamistaan.

Joitakin tutkinnon osia voivat suorittaa myös muut, vahvan osaamisen omaavat eri alojen ammattilaiset. Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan, gerontologinen hoitotyö sekä elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaminen edellyttävät kuitenkin osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon alalta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastettelut järjestetään Teams-yhteydellä.

Perustiedot

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Ammatillinen perustutkinto

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.


Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Koulutus on maksuton. Opiskelijalla tulee olla tietokone, toimiva nettiyhteys sekä kuulokemikrofoni.

Opintojen jälkeen

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.

Tulosta