Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Vammaistyön osaamisala

Koulutus syventää lähihoitajan ammatillista osaamista ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työllistyä vammaisalan erilaisiin työtehtäviin. Koulutus sopii vammaisten henkilöiden parissa työskenteleville tai työhön suuntautuville.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

09.01.2023 - 15.05.2024

Opintojen laajuus:

75 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

noin 1 vuosi

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja työelämässä. Opintoihin sisältyy myös muutama käytännön harjoituksia sisältävä lähiopiskelupäivä oppilaitoksessa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus syventää lähihoitajan ammatillista osaamista ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työllistyä vammaisalan erilaisiin työtehtäviin. Koulutus sopii vammaisten henkilöiden parissa työskenteleville tai työhön suuntautuville.

Vammaistyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa
- toimia vuorovaikutuksessa vammaisen henkilön ja hänen läheistensä kanssa
- edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista
- ohjata palveluiden käytössä
- edistää toimintakykyä, turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia

Opintojen aloitusajankohta sovitaan henkilökohtaisesti.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä kannettavan tietokoneen.

Opiskelijavalinta

Koulutuksen osallistuja on suorittanut aiemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, johon sisältyy jokin toinen osaamisala tai on suorittanut vähintään pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.1 Toimiva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Opintojen jälkeen

Työpaikkoja ovat työ- ja päivätoiminta, erilaiset asumisen palvelut, kuten palvelukodit ja tuettu asuminen.

Tulosta