Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | Kulttuuriala

Valokuvatuotanto haltuun

Monipuolinen valokuvatuotannon koulutus valmistaa kohti valokuvaajan ammattia. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan valokuvatuotannon osaamista suunnittelusta kuvamateriaalin julkaisuun. Opiskelija oppii valokuvatuotannon työprosessit, keskeiset menetelmät, ja hän harjaantuu käytännön taidoissa, kuten kuvaamisessa, kuvankäsittelyssä ja materiaalin jakelussa asiakkaille.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

15 (osp)

Aloituspäivämäärä:

21.03.2024

Opintojen kesto:

3,5 kuukautta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Verkko-opetusta on 2 kertaa viikossa (tiistai ja perjantai), yht. 8 t./vk. Läsnäoloa edellyttäviä työpajoja yhteensä 10 pv maaliskuun - kesäkuun aikana. Työpajat toteutetaan pääosin Outokummun koulutusyksikössä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa keskitytään valokuvauksen tekniikkaan ja ilmaisuun sekä kuvien käsittelyyn ja julkaisuun. Valokuvauksen osaaja valitsee kuvaustilanteeseen sopivat välineet ja ohjelmistot ja tuottaa valokuvia eri käyttötarkoituksiin. Hän hallitsee valokuvauksen työprosessin erilaisissa toimeksiannoissa.

Opintojen aikana tutuiksi tulevat:
-valokuvauksen ammattimainen työnkulku, välineet ja ohjelmistot
-valokuvauksen ilmaisukeinot ja niiden hyödyntäminen; valo, värit, sommittelu, kuvakerronta
-kuvankäsittely eri käyttötarkoituksiin, kuvien tulostaminen ja julkaisu
-valokuvaus ja valaisu eri miljöissä
-valokuvaajan ammattietiikka, lupamenettelyt, sopimuskäytännöt ja tekijänoikeudet

Koulutus toteutetaan monimuotoisena: verkko-opetuksen lisäksi on yhteisiä, teemallisia työpajoja sekä työpaikalla oppimista ja / tai toimeksiantojen toteutusta. Työpaikalla oppimisen yhteydessä aikataulut sovitaan yhdessä työpaikan kanssa. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa oppisopimuksella työn ohessa.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opiskelijavalinta

Koulutus soveltuu valokuvauksen harrastajille, joilla on tavoitteena kehittää osaamistaan ammattimaisemmaksi. Valokuvaus sopii visuaalista hahmotuskykyä omaavalle henkilölle, joka viihtyy digitaalitekniikan parissa. Alalla korostuu asiakaslähtöinen toiminta, paineensietokyky ja vuorovaikutustaidot. Työ on vaihtelevaa ja työtehtävät voivat ajoittua myös iltoihin ja viikonloppuihin. Oman osaamisen esille tuominen on tärkeää työllistymisen kannalta.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.1 Toimiva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksessa. Haastattelukutsun saat sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Valokuvaajan työtehtäviä tarjoavat yritysten ja organisaatioiden viestintä- tai markkinointiosastot sekä mediatalot, markkinointi- ja mainostoimistot. Alalle työllistytään usein yrittäjinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Tulosta