Välinehuoltoalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Välinehuoltaja

Välinehuollon osaajaksi! Välinehuoltaja huolehtii terveydenhuollon tutkimus- ja hoitovälineiden puhdistamisesta ja desinfioinnista, tarkistamisesta, pakkaamisesta ja steriloinnista.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

kevät 2025

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta toteutetaan Joensuussa maanantaista perjantaihin klo 9–20 välillä (aamu- ja iltaopetusta).

Koulutuksen sisältö

Välinehuoltaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka työskentelee moniammatillisen työryhmän jäsenenä erilaisten asiakkaiden kanssa.

Välinehuoltajan tutkinnon suorittanut osaa
- puhdistaa, desinfioida, pakata ja steriloida tutkimus- ja hoitovälineitä
- suunnitella ja toteuttaa työnsä aseptisen työjärjestyksen, puhtauden ja järjestyksen sekä hygieniavaatimusten mukaisesti.
- käyttää manuaalista tai digitaalista toiminnanohjausjärjestelmää.

Osa opetuksesta voi tapahtua Teamsin välityksellä. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä ja verkko-opiskelua. Työelämässä oppiminen on mahdollisesti vuorotyötä.

Seuraava aloitus suunnitteilla keväällä 2025.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.

Opiskelijavalinta

Opinnot ja työ edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, vastuuntuntoa ja palveluhenkisyyttä sekä hyviä käden hienomotorisia taitoja ja kiinnostusta järjestelmälliseen tarkkuutta vaativaan työhön.

Opintoja voi suorittaa myös työelämälähtöisesti ja oppisopimuksella.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 taitotaso B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväkytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja haastattelun perusteella. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on verkossa tehtävä testi. Haastattelu järjestetään oppilaitoksen tiloissa. Haastattelukutsu lähetetään hakijalle sähköpostitse.

Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on liitettävä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Välinehuoltaja työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, kuten sairaaloiden välinehuoltokeskuksissa ja sen etäpisteissä, yksityisissä terveyspalveluiden välinehuolloissa tai muissa vastaavissa välinehuollon työympäristöissä, joissa tuotetaan hoito- ja tutkimusvälineiden puhdistamiseen, desinfiointiin, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä palveluja.

Tulosta