Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto | Kasvatus ja ohjaus

Vahvat yhteiset askeleet – varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiantuntijatyön kehittäminen

Koulutuksesta saa välineitä asiantuntijatyön tekemiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Koulutus tarjoaa foorumin ammatilliselle verkostoitumiselle ja asiantuntijuuden reflektoinnille.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

31.08.2023 - 31.12.2023

Opintojen laajuus:

20 (osp)

Aloituspäivämäärä:

08.01.2024

Opintojen kesto:

5 kuukautta

Opiskelutapa:

Oppisopimuskoulutus

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähi- tai hybridiopetusta 2-3h/kk. Muu opiskelu tapahtuu verkossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa omaa asiantuntijuutta ja saada menetelmiä oman työn suunnitteluun. Koulutus sopii hyvin sekä vasta aloittaneille varhaiskasvatuksen asiantuntijoille että pidempään työtä tehneille ammattilaisille. Koulutus tarjoaa foorumin ammatilliselle verkostoitumiselle ja asiantuntijuuden reflektoinnille. Koulutuksen aikana tehtävät harjoitukset tukevat työtehtäviä ja opiskelu tapahtuu työajalla.

Opetuksen teemoja:
- Konsultointi työtapana
- Opetussuunnitelmatyöskentely organisaatiossa
- Moniammatillinen asiantuntijayhteistyö
- Tuen vaikuttavuuden arviointi
- Itsensä johtaminen.

Osaaminen hankitaan erilaisissa oppimisympäristöissä; lähiopetuksessa, verkko-opiskelussa, itsenäisellä opiskelulla ja varhaiskasvatuksen asiantuntijatyön ja kehittämistyön käytännön työtehtävissä.

Tehtäväkokonaisuudet:
- Moniammatillisen asiantuntijatyön ohjaaminen ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa
- Konsultoivan työotteen ja -menetelmien hyödyntäminen työssä
- Kehittämistyön suunnitteleminen, organisoiminen ja toteuttaminen organisaatiossa
- Oman osaamisen ja ammatillisuuden arvioiminen asiantuntijatyössä varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon paikallinen tutkinnonosa. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä varhaiskasvatuksen asiantuntija- ja kehittämistyön käytännön työtehtävissä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on suunnattu työssä oleville varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja muille varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa asiantuntijatyötä tekeville ammattilaisille.

Opiskelijavalinta

Valintahaastattelut järjestetään etäyhteydellä joustavasti hakeutumisen jälkeen.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito

Ei pohjakoulutusvaatimusta

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa."

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Koulutus on maksuton.

Opintojen jälkeen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiantuntijatehtävät.

Tulosta