Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus | Valmentava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

TUVAssa saa tukea, ohjausta ja suuntaa tulevaisuuteen! TUVA sopii omaa alaa ja opiskelutapaa miettiville, opiskelupaikkaa vailla oleville sekä maahanmuuttaneille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoa ennen ammatillista koulutusta ja työelämää.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Valmentavat ja valmistavat koulutukset

Hakuaika:

15.02.2024 - 04.12.2024

Aloituspäivämäärä:

07.08.2024

Opintojen kesto:

10 kuukautta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Nurmes

Kampus:

Nurmes

Lähipäivät:

Lähiopetusta maanantaista perjantaihin klo 8 - 15. Yhteensä 29 tuntia viikossa.

Koulutuksen sisältö

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA antaa valmiuksia ammatillisen koulutuksen suorittamista varten. Opintojen aikana tutustutaan ammattialoihin, vahvistetaan opiskelutaitoja ja mietitään tulevaisuuden suunnitelmia. TUVAssa jokainen opiskelija etenee oman suunnitelman mukaisesi.

Koulutuksen sisältö:

- Ammatilliseen koulutukseen tutustuminen ja hakeutuminen
- Opiskelutaitojen vahvistaminen
- Maahanmuuttaneille suomen kielen taidon vahvistaminen
- Arjen taidot ja yhteiskunnassa toimiminen
- Ammatillisen koulutuksen yhteisiä opintoja
- Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
- Muita opintoja mm. hygieniapassi, liikunta, kädentaidot.
- Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa opintoja suunnitellaan yksilöllisesti.

Tuva-koulutusta toteutetaan monipuolisissa oppimisympäristöissä koululla ja työelämässä.

TUVA-koulutuksen kesto on yksi lukuvuosi eli 38 viikkoa, mutta opiskeluaika suunnitellaan yksilöllisesti. Opinnoista voi hakeutua kesken vuoden ammatillisiin opintoihin, jos vapaita opiskelupaikkoja on.

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.
Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opiskelijavalinta

TUVAan voivat hakea:

- Ammatinvalintaa miettivät ja siihen tukea ja ohjausta tarvitsevat.
- Henkilöt, jotka haluvat parantaa opiskeluvalmiuksia ennen ammatillisia opintoja.
- Ammatinvaihtoa miettivät
- Maahanmuuttaneet, jotka haluavat vahvistaa suomen kielen taitoa. TUVA-opinnot edellyttävät suomen kielen taitotasoa A2.1 (tai enemmän).

TUVA-koulutukseen voi hakea oppivelvollinen tai oppivelvollisuusiän ylittänyt.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa A2.1 Auttava kielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Opiskeiljat valitaan haastattelun perusteella. Valintahaastattelut järjestetään 23.4.2024 ja 3.6.2024.

Haastattelussa selvitetään hakijaan motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia.
Kaikki hakijat haastatellaan. Jos et osallistu haastatteluun, et tulla valituksi koulutukseen.

Tulosta