Valmentava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

TUVAssa saa tukea, ohjausta ja suuntaa tulevaisuuteen! TUVA sopii omaa alaa ja opiskelutapaa miettiville, opiskelupaikkaa vailla oleville sekä maahanmuuttaneille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoa ennen ammatillista koulutusta ja työelämää.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Valmentavat ja valmistavat koulutukset

Hakuaika:

21.02.2023 - 31.12.2023

Opintojen laajuus:

38 (osp)

Opintojen kesto:

6 - 10 kuukautta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niskala

Lähipäivät:

Lähiopetusta maanantaista perjantaihin klo 8 - 15. Yhteensä 29 tuntia viikossa.

Koulutuksen sisältö

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA antaa valmiuksia ammatillisen koulutuksen suorittamista varten. Opintojen aikana tutustutaan ammattialoihin, vahvistetaan opiskelutaitoja ja mietitään tulevaisuuden suunnitelmia. TUVAssa jokainen opiskelija etenee oman suunnitelman mukaisesi.

Koulutuksen sisältö, 38 viikkoa

- Ammatilliseen koulutukseen tutustuminen ja hakeutuminen
- Opiskelutaitojen vahvistaminen
- Maahanmuuttaneille suomen kielen taidon vahvistaminen
- Arjen taidot ja yhteiskunnassa toimiminen
- Ammatillisen koulutuksen yhteisiä opintoja
- Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
- Muita opintoja mm. hygieniapassi, liikunta, kädentaidot.
- Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa opintoja suunnitellaan yksilöllisesti.

Tuva-koulutusta toteutetaan monipuolisissa oppimisympäristöissä koululla ja työelämässä.

TUVA-koulutuksen kesto on yksi lukuvuosi, mutta opiskeluaika suunnitellaan yksilöllisesti. Opinnoista voi hakeutua kesken vuoden ammatillisiin opintoihin, jos vapaita opiskelupaikkoja on.

Joensuussa on tekniikan aloille sekä palvelualoille valmentavat TUVA-ryhmät. Kiinnostuksen ryhmään voi kertoa hakemuksessa tai haastattelussa.

Joensuussa on myös maahanmuuttaneille suunnattu TUVA-ryhmä, jossa on paljon suomen kielen taitojen valmennusta.

Opintojen aloitusajankohta sovitaan henkilökohtaisesti.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

TUVAan voivat hakea:

- Ammatinvalintaa miettivät ja siihen tukea ja ohjausta tarvitsevat.
- Henkilöt, jotka haluvat parantaa opiskeluvalmiuksia ennen ammatillisia opintoja.
- Maahanmuuttaneet, jotka haluavat vahvistaa suomen kielen taitoa. TUVA-opinnot edellyttävät suomen kielen taitotasoa A2.2 (tai enemmän).

TUVA-koulutukseen voi hakea oppivelvollinen tai oppivelvollisuusiän ylittänyt.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelussa selvitetään hakijaan motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia.
Kaikki hakijat haastatellaan. Jos ei osallistu haastatteluun, ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi ja ei ole Suomessa suoritettua perusopetuksen oppimäärää, hakijan kielitaito arvioidaan.
Tällöin valinta tehdään haastattelun ja mahdollisen kielitaidon arvioinnin perusteella.

Perustiedot

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille annetaan tietokone omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Tulosta