Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus | Valmentava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus maahanmuuttaneille (TUVA)

TUVA-koulutus antaa valmiuksia ammatillisen koulutuksen suorittamista varten. Koulutuksen aikana tutustutaan ammattialoihin, vahvistetaan opiskelutaitoja sekä pohditaan tulevaisuuden suunnitelmia.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Valmentavat ja valmistavat koulutukset

Hakuaika:

15.02.2024 - 05.08.2024

Aloituspäivämäärä:

07.08.2024

Opintojen kesto:

6-10 kuukautta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niskala

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin noin kuusi tuntia päivässä.

Koulutuksen sisältö

Maahamuuttaneille suunnattu TUVA-koulutus. TUVA antaa valmiuksia ammatillisen koulutuksen suorittamista varten. Pääpaino on suomen kielen opiskelussa. Lisäksi opiskelija saa tietoa ammattialoista ja ohjausta ammatinvalintaa. TUVA-koulutuksessa vahvistat opiskelutaitojasi, ja sen aikana voit suorittaa ammatillisen koulutuksen yhteisiä aineita.

Koulutuksen sisältö
- Suomen kielen taidon vahvistaminen
- Ammatilliseen koulutukseen tutustuminen ja hakeutuminen
- Opiskelutaitojen vahvistaminen
- Arjen taidot ja yhteiskunnassa toimiminen
- Ammatillisen koulutuksen yhteisiä opintoja
- Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
- Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa opintoja suunnitellaan yksilöllisesti.

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.
Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opiskelijavalinta

TUVAan voivat hakea:
- Maahanmuuttaneet, jotka haluavat vahvistaa suomen kielen taitoaan.
- Nuoret ja oppivelvolliset, joilla ei ole ammattia.
- Aikuiset maahanmuuttaneet, joiden täytyy opiskella uusi ammatti.

TUVA-koulutukseen voi hakea, jos peruskoulu on suoritettu.

TUVA-opinnot edellyttävät suomen kielen taitotasoa A2.1.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa A2.1 Auttava kielitaito.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään 22. - 23.4.2024, 25.4.2024, 27.5.2024 ja 2.8.2024 oppilaitoksessa.

Haastattelussa selvitetään hakijaan motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia.
Haastattelun yhteydessä järjestetään pienimuotoinen kielitesti.

Tulosta