Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto | Turvallisuusala

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet toimia turvallisuusalan esimiestehtävissä tai muissa alan vastuullisissa työtehtävissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

17.04.2023 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta on tiistai-iltaisin kello 17.00 - 21.00.

Koulutuksen sisältö

Turvallisuusalan ammattilainen tuntee turvallisuusalan viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät sekä yritysturvallisuuden osa-alueet. Turvallisuusvalvoja hallitsee turvallisuussuunnittelun ja teknisten turvajärjestelmien toteuttamisen sekä näiden auditoinnin ja sisäisen valvonnan menetelmät.

Koulutuksen aikana opitaan tunnistamaan yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyvät riskit ja yleisimmät poikkeamatilanteet ja opitaan toimimaan työturvallisuuden edellyttämin tavoin.
Koulutuksen aikana opitaan hallitsemaan kiinteistöjen rakenteellinen ja tekninen turvallisuus ja opitaan toteuttamaan turvallisuusteknisiä projekteja. Tutuksi tulevat myös elinkeinon harjoittajalta edellytettävä osaaminen, alan palveluliiketoiminnallisen luonne sekä henkilöstö- tai turvallisuusjohtaminen.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu
- vartioimisliikkeen tai järjestyksenvalvonta-alan yrityksissä esimiestehtävissä työskenteleville tai niihin tehtäviin suuntautuville
- turvallisuusasiantuntijan tai turvallisuuspäällikön tehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntautuville
- turvallisuusalan kouluttajan tehtäviin suuntautuville ja muissa vaativimmissa turvallisuusalan tehtävissä toimiville.

Koulutus edellyttää halua kehittyä aktiiviseksi, itsenäisiin ja vastuullisiin työtehtäviin pystyväksi ammattiosaajaksi.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla viranomaismaksuista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti

Opintojen jälkeen

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat vartioimisliikkeet, pk-sektorin yritykset ja yhteisöt.

Tulosta