Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto | Turvallisuusala

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet toimia turvallisuusalan esimiestehtävissä tai muissa alan vastuullisissa työtehtävissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

Ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta on tiistai-iltaisin kello 17.00 - 21.00.

Koulutuksen sisältö

Turvallisuusalan ammattilainen tuntee turvallisuusalan viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät sekä yritysturvallisuuden osa-alueet. Turvallisuusvalvoja hallitsee turvallisuussuunnittelun ja teknisten turvajärjestelmien toteuttamisen sekä näiden auditoinnin ja sisäisen valvonnan menetelmät.

Koulutuksen aikana opitaan tunnistamaan yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyvät riskit ja yleisimmät poikkeamatilanteet ja opitaan toimimaan työturvallisuuden edellyttämin tavoin.
Koulutuksen aikana opitaan hallitsemaan kiinteistöjen rakenteellinen ja tekninen turvallisuus ja opitaan toteuttamaan turvallisuusteknisiä projekteja. Tutuksi tulevat myös elinkeinon harjoittajalta edellytettävä osaaminen, alan palveluliiketoiminnallisen luonne sekä henkilöstö- tai turvallisuusjohtaminen.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla viranomaismaksuista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti

Opiskelijavalinta

Koulutus on tarkoitettu
- vartioimisliikkeen tai järjestyksenvalvonta-alan yrityksissä esimiestehtävissä työskenteleville tai niihin tehtäviin suuntautuville
- turvallisuusasiantuntijan tai turvallisuuspäällikön tehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntautuville
- turvallisuusalan kouluttajan tehtäviin suuntautuville ja muissa vaativimmissa turvallisuusalan tehtävissä toimiville.

Koulutus edellyttää halua kehittyä aktiiviseksi, itsenäisiin ja vastuullisiin työtehtäviin pystyväksi ammattiosaajaksi.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 5 tai C1.1 taitavaa kielitaidon perustasoa. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksen tiloissa. Haastattelukutsu lähetetään hakijalle sähköpostitse.
Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Opintojen jälkeen

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat vartioimisliikkeet, pk-sektorin yritykset ja yhteisöt.

Tulosta