Turvallisuusalan perustutkinto | Turvallisuusala

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuus syntyy tekemällä. Turvallisuusalan palveluvalmiita ammattilaisia tarvitaan monipuolisissa ympäristöissä ja tehtävissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Turvallisuus syntyy tekemällä. Turvallisuusalan palveluvalmiita ammattilaisia tarvitaan monipuolisissa ympäristöissä ja tehtävissä. Turvallisuusvalvojat ovat vastuussa turvallisuuden ylläpitämisestä ja valvonnasta tietyllä alueella tai tilassa.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 5 taitotaso C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.
Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa selvitetään hakijan oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, tavoitteita, motivaatiota ja vuorovaikutustaitoja.
Kokeeseen sisältyy
1. verkossa tehtävä soveltuvuusarviointi
2. haastattelu ja mahdolliset alakohtaiset tehtävät.

Soveltuvuusarvioinnin testilinkki ja kutsu haastatteluun lähetetään hakijan hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen. Hakija saa kutsun yhteen haastattelupäivään.

Haastattelut järjestetään 22. - 24.4.2024 klo 8 - 16.
Paikka: Riveria Peltolan kampus, Peltolankatu 4, Turvatalo, 80220 Joensuu


Kokeesta voi saada maksimissaan 10 pistettä. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, häntä ei valita opiskelijaksi.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Turvallisuusvalvojat työskentelevät teollisuuden ja palveluorganisaatioiden turvallisuusvalvonnassa, vartiointiliikkeiden sekä valtion ja kuntien palveluksessa.

Tulosta