Turvallisuusalan ammattitutkinto | Turvallisuusala

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Valmistu turvallisuusalan ammattilaiseksi! Turvallisuusalalla on kysyntää osaajista!

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista torstaihin klo 15.00 - 20.00.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa laaja-alaiset valmiudet työskennellä vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan eri tehtävissä kuten vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai alan esimiestehtävissä.

Työssä korostuvat asiakaspalvelu, toimivaltuuksien tunteminen sekä turvallisuuden ylläpitäminen.

Opintojen aikana suoritetaan yksityisen turvallisuusalan pätevyyskoulutukset
- järjestyksenvalvojan peruskoulutus
- järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus
- väliaikaisen vartijan koulutus
- vartijan koulutus
- kaasusumutinkoulutus
- teleskooppipatukkakoulutus.

Lisäksi suoritetaan korttikoulutukset
- ensiapukoulutus
- tulityökoulutus
- tieturvakoulutus
- työturvakoulutus.

Tutkinnon suorittaminen työn ohessa onnistuu.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat työllistyä turvallisuusalalle ja joilla on työkokemusta turvallisuusalalta, asiakaspalvelutehtävistä, kiinteistöhuollosta tai muuta soveltuvaa työkokemusta.

Koulutus edellyttää hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä rikosoikeudellisesti nuhteetonta taustaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään 19.9.2023.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat yksityiset turvallisuuspalveluja tuottavat yritykset, poliisi ja rajavartiolaitos.

Tulosta