Välinehuoltoalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Terveydenhuollon logistisissa palveluissa toimiminen

Koulutus antaa sinulle valmiuksia työskennellä terveydenhuollon logistisissa palveluissa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

Ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

15 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

3 kuukautta

Opiskelutapa:

Verkko-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opintoihin kuuluu itsenäistä ja verkko-opiskelua. Työelämässä oppiminen on mahdollisesti vuorotyötä.

Koulutuksen sisältö

Terveydenhuollon logistisissa palveluissa toimiminen -tutkinnon osa syventää välinehuoltajan ammatillista osaamista.

Koulutuksessa tutuksi tulee
- tilausten tekeminen ja lähetysten vastaanottaminen
- tuotteiden varastointi ja tuotevarastojen ylläpitäminen
- tuotteiden toimittaminen ja työprosessin viimeistely.

Koulutuksessa suoritettava tutkinnon osa on ammatillinen valinnainen tutkinnon osa välinehuoltoalan perustutkinnosta.

Koulutus sisältää verkko-opintoja ja työssä oppimista, joka voi olla vuorotyötä.

Koulutus sisältää verkko-opintoja ja työssä oppimista.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Koulutus on tarkoitettu aiemmin välinehuoltoalan perustutkinnon suorittaneelle tai opinnot suositellaan suorittamaan jossakin vaiheessa opintojen yhteydessä.

Opintoja voi suorittaa myös työelämälähtöisesti ja oppisopimuksella.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksen tiloissa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsun saat sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Kutsu lähetetään sähköpostitse

Opintojen jälkeen

Välinehuoltaja työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, kuten sairaaloiden välinehuoltokeskuksissa ja sen etäpisteissä, yksityisissä terveyspalveluiden välinehuolloissa tai muissa vastaavissa välinehuollon työympäristöissä, joissa tuotetaan hoito- ja tutkimusvälineiden puhdistamiseen, desinfiointiin, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä palveluita.

Tulosta