Kasvatus ja ohjaus

Teatteriohjaajan koulutus (56 op)

Teatteriohjaamisen koulutuksessa opitaan luomaan näyttämöteoksia, rakentamaan omaa ilmaisua sekä työskentelemään yhdessä eri ammattiryhmien kanssa. Tämä lukuvuoden kestoinen kansanopistokoulutus on täysin uusi Riveriassa ja vastaavanlaisia on vähän tarjolla Suomessa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Kansanopisto

Hakuaika:

20.02.2024 - 09.08.2024

Aloituspäivämäärä:

26.08.2024

Opintojen kesto:

26.8.2024- 4.6.2025 (37 kalenteriviikkoa)

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Lähipäivät:

Lähiopetusta 25 h/vko.

Koulutuksen sisältö

Riveria kansanopiston Teatteriohjaamisen koulutuksessa opit luomaan näyttämöteoksia, rakentamaan omaa ilmaisua ja työskentelemään yhdessä eri ammattiryhmien kanssa. Koulutus sisältää teatteriohjaajan työn ja dramaturgian perusteita, kuten suomalaisen teatterin historiaa, aatehistoriaa, dramaturgian välineitä, käsikirjoittamista, ohjaussuunnitelman laatimista ja työskentelyä ohjausprosessin eri vaiheissa.

Koulutuksen tavoitteena on oppia taiteellisen työn ja ryhmätyölähtöisen prosessin johtamista. Opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Riveria kansanopiston näyttelijäntyön koulutuksen ja Riverian Outokummun kampuksen kulttuurialan opiskelijoiden kanssa. Teatteriohjaajakoulutuksen opiskelijat pääsevät ohjaamaan Näyttelijäntyön koulutuksen opiskelijoita muun muassa Radioteatteri- ja pienoisnäytelmät -opintojaksoilla. Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan laajempi produktio, jossa jokainen pääsee harjoittelemaan itsenäisesti teatteriohjaamista ja työryhmän johtamista sekä tutkimaan omaa taiteellista ajatteluaan.

Koulutuksen vastaavana opettajana toimii TeM Rauli Katajavuori. Teemme yhteistyötä Taideyliopiston avoimen yliopiston kanssa ja julkistamme yhteistyössä toteutettavat opinnot toukokuun 2024 aikana. Näissä opinnoissa opettajana toimii Taideyliopiston hyväksymä opettaja ja ne voidaan hyväksilukea korkeakoulujen valinnaisiin opintoihin.

Lukuvuoden lopussa kukin opiskelija luo opinnäytetyönään näyttämöteoksen tiimityönä parin kanssa. Lukuvuosi vaatii ammatillista asennetta, tahtoa harjoitella ohjaajan työtä ja sitoutumista työskentelyyn ryhmässä.

Kustannukset

Opiskelijamaksut
- 67,5 €/vko (270 €/kk) Opiskelu, sisältää materiaalit
- 152,5 €/vko (610 €/kk) Opiskelu, asuminen 2hh Niittylahti ja ruokailut (aamiainen ja lounas arkipäivinä sekä päivällinen ma-to)
- 160 €/vko (640 €/kk) opiskelu, asuminen Kaislakatu 1hh ja ruokailu (aamiainen ja lounas arkipäivinä sekä päivällinen ma-to)

Tuet
Opinnot oikeuttavat mm. Kelan opintotukeen ja asumislisään. Esimerkiksi täysihoidon valitseva opiskelija voi saada opintotukea n. 280 €/kk ja asuntolaan asumislisää n.89 € (yhteensä n. 369 €/kk).

Opiskelija voi selvittää TE-palveluilta mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun työttömyyskorvauksella.

Lisäksi opiskelija voi hakea Riveria kansanopistosta opintoseteliä alentamaan opiskelumaksuja 10-20€/vko (40-80 €/kk).

Lue lisää
- opintotuesta Kelan sivuilta.
- omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudesta TE-palveluiden sivuilta.

Opiskelijavalinta

Koulutus soveltuu
- Taideyliopiston Teatteriohjaajan ja Dramaturgian koulutusohjelmiin tai Teatteri-ilmaisunohjaajan (AMK) koulutukseen lisävalmiuksia hakeville
- Teatteria intohimoisesti harrastaville esim. kesäteatteritoimijoille
- Täydennyskoulutukseksi luovan prosessin johtamistyötä tekeville.

Huom. Riverian kansanopiston koulutukset eivät ole tarkoitettu oppivelvollisille, koska niissä ei voi suorittaa oppivelvollisuutta.

Opiskelijat valitaan pääsykokeen perusteella. Pääsykoe sisältää ryhmätyötehtävän ja yksilöhaastattelun.

Pääsykokeen ajankohdat:
- tiistai 28.5.2024 klo 10-16 Niittylahti
- torstai 15.8.2024 klo 10-16 Niittylahti (täydennyshaun pääsykoe)

Myöhemmin hakeneille yksilöhaastattelu, mikäli koulutuksessa on vielä vapaita paikkoja.

Opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Opiskelijapaikkoja on rajatusti ja voi olla, että ne täyttyvät jo kevään haussa.

Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostitse heti pääsykokeen jälkeen 31.5.2024 ja 17.8.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava 2 viikon kuluessa valinnan tiedoksi saamisesta.

Tulosta