Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Suunhoito eri asiakasryhmille

Suunhoitoon suuntautunut lähihoitaja edistää eri-ikäisten asiakkaiden suun ja hampaiden terveyttä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

Ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

15 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opiskelutapa:

Verkko-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opintoihin kuuluu itsenäistä ja verkko-opiskelua. Työelämässä oppiminen on mahdollisesti vuorotyötä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus syventää ammatillista osaamista eri asiakasryhmien suunhoidossa.

Suunhoito eri asiakasryhmille -tutkinnon osan suorittanut lähihoitaja osaa
- edistää asiakkaan hyvinvointia ja suun terveyttä
- käyttää suun hoidon työmenetelmiä, -välineitä ja tuotteita
- ohjata asiakkaita suun terveydenhoidon palveluissa.

Koulutuksessa suoritettava tutkinnon osa on ammatillinen valinnainen tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Koulutus sisältää verkko-opintoja ja työssä oppimista.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä kannettavan tietokoneen.

Opiskelijavalinta

Koulutus on tarkoitettu aiemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneelle. Opinnot voi myös suorittaa sosiaali- ja terveysalan osaamisalaopintojen yhteydessä.

Opintoja voi suorittaa myös työelämälähtöisesti ja oppisopimuksella.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.1 Toimiva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsun saat sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Kutsu lähetetään sähköpostitse

Tulosta