Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Lähihoitaja | Perustason ensihoitaja

Lähihoitajan työn lähtökohtana on ihmisen auttaminen. Työ on asiakas- ja potilastyötä lähellä hoidettavaa ja hänen läheisiään.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Lähihoitaja edistää asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Lähihoitajan opinnoissa valitaan osaamisala: ikääntyneiden hoito ja kuntoutus, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito, vammaistyö tai perustason ensihoito.

Lähihoitajia tarvitaan ja työllistymismahdollisuudet ovat hyvät! Työpaikkoja on monenlaisissa työympäristöissä eri-ikäisten asiakkaiden parissa esimerkiksi päiväkodeissa, kotihoidossa ja palvelutaloissa, sairaaloissa, hoivakodeissa, mielenterveys- ja päihdeyksiköissä sekä vammaisten toimintayksiköissä.

Perustason ensihoitaja huolehtii äkillisesti sairastuneista ja kiireellistä hoitoa tarvitsevista potilaista. Työpaikkoja ovat terveyskeskusten vastaanotto- ja päivystysyksiköt, sairaaloiden päivystyspoliklinikat,
terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon vuodeosastot, ensihoito ja leikkausosastojen työtehtävät.

Osaamisala valitaan ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Vuoden 2024 yhteishaussa perustason ensihoidon osaamisala ei ole erillinen hakukohde.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Lähihoitaja on vuorovaikutustaitoinen, vastuuntuntoinen ja palveluhenkinen. Hän säilyttää harkintakykynsä vaikeissakin tilanteissa. Lähihoitajalta edellytetään yhteistyötaitoja ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin. Työ voi olla vuorotyötä.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa selvitetään hakijan oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, tavoitteita, motivaatiota ja vuorovaikutustaitoja. Kokeeseen sisältyy
1. verkossa tehtävä soveltuvuusarviointi
2. haastattelu ja mahdolliset alakohtaiset tehtävät.

Soveltuvuusarvioinnin testilinkki ja kutsu haastatteluun lähetetään hakijan hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Haastatteluja järjestetään 25.-26.4. ja 29.4.2024.
Paikka: Riveria Peltolan kampus, Peltolankatu 23, Hyvinvointitalo, 80220 JoensuuKokeesta voi saada maksimissaan 10 pistettä. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, häntä ei valita opiskelijaksi.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tulosta