Metsäalan perustutkinto | Metsäala

Puutavara-autonkuljettaja, tutkinnon osat

Metsäalan ammattilaiseksi! Alalla on hyvät työllistymisnäkymät. Työskentely on itsenäistä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

12.09.2023 - 10.01.2024

Opintojen laajuus:

75 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

1 vuosi

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00.
Opetus maastossa on kello 7.00-14.00 tai kello 12.30-19.30 vuorotyöskentelynä.

Koulutuksen sisältö

Puutavara-autonkuljettaja työskentelee itsenäisesti metsäalan ja kuljetusalan työtehtävissä erilaisissa työympäristöissä.

Koulutuksessa opiskellaan monipuolisissa oppimisympäristöissä simulaattoreilla, kuormatraktorilla sekä puutavara-autoilla.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- CE-ajo-oikeuden suorittaminen
- kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- kuormaimen käyttö
- puutavara-auton käsittely
- kaluston kunnossapito.

Opetus on työelämälähtöistä ja opintojen aikana suoritetaan työelämän vaatimat korttikoulutukset.
Opinnot sisältävät työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu metsä- ja kuljetusalasta kiinnostuneille.

Opiskelijavalinta

Koulutuksen alkaessa on oltava voimassa oleva C-luokan ajo-oikeus.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Kokeita järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on viisi osaa:
1) esitietolomake, 2) haastattelu, 3) matematiikka, 4) hahmottaminen ja tarkkaavaisuus sekä 5) motoriikka.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
1 pistettä – esitietolomake
2 pistettä – haastattelu
3 pistettä – hahmottaminen ja tarkkaavaisuus
2 pistettä – motoriikka
2 pistettä – matematiikka. Laskinta ei saa käyttää.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.
Jos ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, ei voi tulla valituksi.

Koe suoritetaan paikan päällä oppilaitoksessa.

Kutsu lähetetään sähköpostitse. Jos hakijan sähköpostiosoite muuttuu hakuaikana, ilmoitus hakuneuvonta@riveria.fi.

Perustiedot

B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Hakijalla tulee olla edellytykset CE-ajo-oikeuden suorittamiseen.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla työturvallisuusvarusteista sekä CE-ajo-oikeuden viranomaismaksuista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Puutavara-autonkuljettaja työskentelee monenlaisissa metsäteollisuuden kuljetustehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia työskennellä myös muissa kuljetusalan työtehtävissä.

Tulosta