Metsäalan perustutkinto | Metsäala

Puutavara-autonkuljettaja, tutkinnon osat

Metsäalan ammattilaiseksi! Alalla on hyvät työllistymisnäkymät. Työskentely on itsenäistä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

11.01.2024 - 28.08.2024

Opintojen laajuus:

65 (osp)

Aloituspäivämäärä:

05.09.2024

Opintojen kesto:

1 vuosi

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Oppilaitoksessa maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00.
Opetus maastossa on kello 7.00-14.00 tai kello 12.30-19.30 vuorotyöskentelynä.

Koulutuksen sisältö

Puutavara-autonkuljettajana työskentelet itsenäisesti metsäalan ja kuljetusalan työtehtävissä erilaisissa työympäristöissä.

Koulutuksessa opiskelet monipuolisissa oppimisympäristöissä simulaattoreilla, kuormatraktorilla sekä puutavara-autoilla.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- puutavara-auton käsittely
- kuormaimen käyttö
- kaluston kunnossapito.

Koulutuksen aikan suoritat CE-ajo-oikeuden, kuljetusalan perustason ammattipätevyyden sekä työelämän vaatimat korttikoulutukset.

Opetus on työelämälähtöistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla työturvallisuusvarusteista sekä CE-ajo-oikeuden viranomaismaksuista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai vastaavat tiedot.
Sinulla on voimassa oleva C-ajo-oikeus sekä CE-ajo-oikeuteen vaadittava terveydentila.

Olet kiinnostuntu metsä- ja kuljetusalasta sekä itsenäisestä työskentelystä.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Hakijalla tulee olla edellytykset CE-ajo-oikeuden suorittamiseen.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja haastattelun perusteella.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeen teet verkossa. Testilinkki ja ohje lähetetään sinulle sähköpostilla.

Haastattelu järjestetään 28.5.2024, 24. - 25.6.2024 ja 12. - 13.8.2024 oppilaitoksessa.

Saat haastattelukutsun sähköpostitse. Vain verkkotestin tehneet voidaan kutsua haastatteluun. Opiskelijat valitaan näiden tulosten perusteella.
Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Puutavara-autonkuljettaja natyöskentelet monenlaisissa metsäteollisuuden kuljetustehtävissä. Saat valmiudet työskennellä myös muissa kuljetusalan työtehtävissä.

Tulosta