Talotekniikan perustutkinto | Talotekniikka-ala

Putkiasentaja

Putkiasentajan ydinosaamista ovat rakennusten lämpö- ja vesilaitteet sekä putkistot. Alalla on hyvät työllistymisnäkymät ja monipuolinen työ.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

09.01.2023 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin kello 8 - 16. Työpaikoilla suoritettavat opinnot sovitaan työnantajan kanssa ja ne toteutuvat työpaikan työaikojen mukaan pääosin kello 7.00-15.30.

Koulutuksen sisältö

Putkiasentaja asentaa käyttövesijohtoja, vesikalusteita, lämminvesivaraajia, pesualtaita, viemäriputkostoja ja kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä. Putkiasentaja työskentelee sekä uudis- että korjausrakennuskohteissa.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennustyöt
- lämmitysjärjestelmien asennustyöt
- mittaus-, säätö- ja kiinteistöautomaatio
- LVI piirrosmerkit ja piirustusten lukeminen
- putkialalla tarvittava hitsaustekniikka.

Koulutuksen yhteydessä suoritetaan tulityö- ja työturvallisuuskortit.
Opinnot suoritetaan pääosin työelämälähtöisesti alan yrityksissä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita rakennusten LVI-tekniikasta. Koulutus edellyttää työpaikoilla toimimista, kyvykkyyttä liikkua rakennustyömaille sekä oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Monissa alan työtehtävissä tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoja.
Koulutus sopii myös alanvaihtajille.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa 13. - 14.11.2023 ja 11. - 12.12.2023.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Työskentely alalla vaatii normaalia fyysistä kuntoa. Koulutuksessa arvostetaan työelämässä toimimista, kyvykkyyttä liikkua rakennustyömaille sekä oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Putkiasentajille työpaikkoja tarjoavat lämpö-, vesi- ja viemäriurakoita tekevät yritykset, kiinteistöpalvelualan yritykset, tehtaiden kunnossapitotöistä vastaavat yritykset. Työpaikkoja löytyy myös LVI-alan myyntitehtävistä sekä kuntien vesi- ja energialaitoksista.

Tulosta