Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Puhevammaisten tulkki

Puhevammaisten tulkki tukee asiakkaan kommunikointia työssä, opiskelussa, harrastuksissa ja asioinnissa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

1,5 - 2 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetuspäivät ovat maanantaisin klo 15-20 Teams- opetuksena sekä tiistaisin klo 9-16 hybridiopetuksena (lähi-/Teams-opetuksena). Tutkinnon osassa on noin 10 lähi-/ Teams-päivää puolen vuoden aikana.

Koulutuksen sisältö

Puhevammaisten tulkki toimii puhevammaisten henkilöiden tulkkina erilaisissa tulkkaustilanteissa. Hän voi myös toimia kommunikaatio-ohjaajna.

Opintojen aikana perehdytään:
- puhevammaisten tulkkaukseen
- erilaisiin kommunikoinnin apuvälineisiin
- tukiviittomiin
- kommunikaatio-ohjaukseen
- erilaisten asiakasryhmien ohjauksen erityiskysymyksiin.

Suurin osa opetuksesta toteutetaan Teams-opetuksena. Jonkin verran läsnäoloa oppilaitoksessa opinnot kuitenkin vaativat.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Hakijalla tulee olla sosiaali- ja/tai terveys- tai kasvatusalan ammatillinen tutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi hakijalla pitää olla vahva työkokemus erityisen tuen asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Opiskelijavalinta

Valintahaastattelut järjestetään Teams-yhteydellä.

Perustiedot

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Ammatillinen perustutkinto

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Koulutus on maksuton.

Opintojen jälkeen

Tutkinnon suorittanut voi toimia tulkkina, kommunikaatio-ohjaajana tai kommunikoinnin asiantuntijana eri organisaatioissa.

Tulosta