Prosessiteollisuuden ammattitutkinto | Sähkö-, prosessi- ja automaatioala

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Prosessin kokonaisvaltaista hallintaa ja ymmärrystä raaka-aineista lopputuotteeksi.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Lieksa

Kampus:

Lieksa

Lähipäivät:

2 - 20 lähiopiskelupäivää kuukaudessa

Koulutuksen sisältö

Pohjois-Karjalan prosessiteollisuuden työpaikoilla tarvitaa uusia osaajia. Koulutus valmentaa prosessiteollisuuden tarpeisiin uusia ammattihenkilöitä sekä uudistaa ja vahvistaa jo alalla työtä tekevien ammattitaitoa uutta teknologiaa hyödyntäen.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Tulevaisuuden tekijät, jotka ovat orientoituneet tekemään operaattorin työtä moderneissa prosessiteollisuuden tuotantolaitoksissa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.2 Sujuva peruskielitaito

Lukion päättötodistus tai ammatillinen perustutkinto

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.
Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Tarkennetut koulutuskohtaiset valintaperusteet

Jatkuvan haun yleisten valintaperusteiden lisäksi koulutuksissa voi olla tarkentavia valintakriteerejä. Hakijalta voidaan edellyttää esimerkiksi 18-vuoden ikää, ajokorttia, alan työkokemusta tai tiettyä pohjakoulutusta.
Haussa voidaan käyttää myös esivalintaa, jossa ennalta mainituin perustein valitaan haastatteluun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat hakijat.
Nämä tarkentavat kriteerit kuvataan koulutuskohtaisesti koulutuksen esittelysivuilla.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla työvaatteista, suojaimista sekä EA-, SFS6002-, työturvallisuus- ja tulityökorteista. Yhteensä noin 100 - 200€.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Tutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Paperi-, kemian- ja biotuoteteollisuus.

Tulosta