Prosessiteollisuuden perustutkinto | Sähkö-, prosessi- ja automaatioala

Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo prosessia kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa tuotannon käyttötehtävissä tai paperin ja kartongin valmistuksen ja jalostuksen työtehtävissä. Apuna käytetään valvomon näyttöpäätteitä, mittareita ja valvontakameroita.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

15.01.2024 - 17.05.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

05.08.2024

Opintojen kesto:

2 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Lieksa

Kampus:

Lieksa

Lähipäivät:

Maanantaista - perjantaihin klo 8 - 15.

Lähiopetus toteutetaan oppilaitoksen ja työelämän oppimisympäristöissä.

Koulutuksen sisältö

Prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo prosessia kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa tuotannon käyttötehtävissä sekä paperin ja kartongin valmistuksen ja jalostuksen työtehtävissä.
Apuna käytetään valvomon näyttöpäätteitä, mittareita ja valvontakameroita.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Alalla työskentely edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn vaativissa olosuhteissa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun hakujaksojen mukaisina haastattelupäivinä.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Terveydentila tulee olla sopiva kolmivuorotyöhön.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.
Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla työvälineistä ja -asusteista. Yhteensä noin 300€.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja on esimerkiksi biodieseliä, -kaasua ja -hiiltä valmistavissa tuotantolaitoksissa, vesilaitoksissa, energiantuotannossa sekä paperi- ja kartonkiteollisuudessa.

Tulosta