Prosessiteollisuuden perustutkinto | Sähkö-, prosessi- ja automaatioala

Prosessinhoitaja

Kemianteollisuuden prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo prosessia kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa tuotannon käyttötehtävissä. Paperiteollisuuden prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo prosessia paperin ja kartongin valmistuksen ja jalostuksen työtehtävissä. Apuna käytetään valvomon näyttöpäätteitä, mittareita ja valvontakameroita.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Lieksa

Kampus:

Lieksa

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Kemianteollisuuden prosessinhoitaja vastaa tehtaan tai laitoksen tuotantoprosessien valvonnasta, ohjauksesta ja ylläpidosta. Kemianteollisuudessa on paljon erilaisia teollisia prosesseja, joissa käsitellään kemikaaleja, raaka-aineita ja muita aineita tuotteiden valmistamiseksi.

Paperiteollisuuden prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo prosessia paperin ja kartongin valmistuksen ja jalostuksen työtehtävissä. Apuna käytetään valvomon näyttöpäätteitä, mittareita ja valvontakameroita.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kemianteollisuuden prosessinhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi biodieseliä, -kaasua ja -hiiltä valmistavat tuotantolaitokset, vesilaitokset ja energiantuotanto.
Paperiteollisuuden prosessinhoitajan työpaikat ovat paperi- ja kartonkiteollisuudessa.

Tulosta