Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Perustason ensihoitaja

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja huolehtii äkillisesti sairastuneista ja kiireellistä hoitoa tarvitsevista potilaista.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta toteutetaan Joensuussa maanantaista perjantaihin klo 9–20 välillä. Opetus on vaihtelevasti aamu- ja iltaopetusta. Osa opetuksesta voi tapahtua Teamsin välityksellä. Työelämässä oppiminen on vuorotyötä.

Koulutuksen sisältö

Perustason ensihoitaja työskentelee moniammatillisen työryhmän jäsenenä huolehtien äkillisesti sairastuneista ja kiireellistä hoitoa tarvitsevista potilaista. Tutkinnon suorittanut osaa edistää asiakkaan terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointiaa toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille.

Opinnot ja työ edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, vastuullisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja palveluhenkistä työotetta.

Opiskelijalla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti (1.8.2024 lähtien BC1) suoritettuna ennen ensihoidon työelämässä oppimisen jakson alkua.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan soveltuvuusarvioinnin ja haastattelun perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työllistymismahdollisuudet ovat hyvät ja monipuoliset. Perustason ensihoitaja työskentelee terveyskeskusten vastaanotto- ja päivystysyksiköissä, sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla, terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla, ensihoidossa ja leikkausosastojen työtehtävissä. Työllistyä voi myös muihin sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin, lukuun ottamatta varhaiskasvatusta.

Tulosta