Valmentava koulutus

Opiskelupaikan osoittaminen oppivelvolliselle

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Valmentavat ja valmistavat koulutukset

Hakuaika:

01.01.2023 - 31.12.2025

Aloituspäivämäärä:

01.01.2023

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

-

Kampus:

Joensuu Peltola

Koulutuksen sisältö

Opiskelupaikan osoittaminen oppivelvolliselle
Jos oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai ei saa opiskelupaikkaa, voi asuinkunta osoittaa hänelle opiskelupaikan. Riveriaan tulevat opiskelupaikan osoittamiset tehdään

Oppivelvolliset, joille osoitetaan opiskelupaikka Riveriasta, täyttävät hakulomakkeen yhdessä asuinkunnan ohjaajan kanssa. Olemme yhteydessä oppivelvolliseen, huoltajaan ja asuinkunnan ohjaajaan tilanteen kartoittamiseksi ja sopivan koulutuksen valitsemiseksi.

Lomakkeen täyttämisessä ja muissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa auttaa Riverian hakuneuvonta.

Kustannukset

Oppivelvolliselle opiskelu on maksutonta. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat ja -materiaalit sekä opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.

Opiskelijavalinta

Yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet oppivelvolliset.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.
Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Hakija kutsutaan kielitestiin, jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli. Kielitaidon arvioinnilla varmistetaan, että hakijan kielitaito riittää opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen.

Tulosta