Opastuspalvelujen ammattitutkinto | Matkailupalveluala

Matkaopas

Matkaopas on matkailualan ammattilainen! Matkaoppaat toimivat harrastuksen tai teeman mukaisina erikoisoppaina, ulkomaan kohdeoppaina ja matkanjohtajina.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

non stop

Opintojen laajuus:

120 (osp)

Opintojen kesto:

2 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niskala

Lähipäivät:

Lähiopetusta on kerran kuukaudessa, muut opetuskerrat etäyhteydellä kerran viikossa klo 17.00-20.00

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana perehdytään erilaisiin opastustekniikoihin ja -tilanteisiin sekä opetellaan tuotteistamaan opastuspalveluita ympäristö- ja turvallisuuskysymykset huomioiden. Matkaopas osaa toimia joustavasti ja reagoida nopeasti asiakkaiden esittämiin toivomuksiin sekä ohjata matkailijoita asiakaslähtöisesti. Koulutukseen voi osallistua etänä – edellyttää omia tietoliikenneyhteyksiä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu kulttuureista, historiasta ja vieraista kielistä kiinnostuneille, 18 vuotta täyttäneille matkailualalla jo toimiville tai matkailualasta kiinnostuneille. Aiempi alan ammatillinen perustutkinto tai asiakaspalvelun työkokemus katsotaan eduksi. Koulutusta voi hyödyntää ammatillisena lisäkoulutuksena koulutusalan ammattilaisille tai kansainvälisissä tehtävissä toimiville.

Työ edellyttää vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, täsmällisyyttä, oma-aloitteellisuutta, kielitaitoa, ongelmanratkaisutaitoa sekä yllättävien tilanteiden ja ryhmän hallintakykyä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun  mukaisesti. Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.2 Sujuva peruskielitaito

Ammatillinen perustutkinto

Työskentely alalla vaatii hyvää fyysistä kuntoa.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi aiheutua lähiopetuksena toteutettavista opintomatkoista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Matkaopas voi työskentellä paikallis- ja kohdeoppaana, matkanjohtajana tai vaihtoehtoisesti ulkomaan kohdeoppaana, matkailuneuvonnassa, matkailukeskuksen neuvontatehtävissä tai matkailun muilla osa-alueilla. Työpaikkoja matkaoppaille on esimerkiksi matkailualan yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla.

Tulosta