Nykytanssin syventävät opinnot - Riveria

Tanssialan perustutkinto | Kulttuuriala

Nykytanssin syventävät opinnot

Koulutuskokonaisuus laajentaa ja syventää taitoja tanssintekijänä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

30 (osp)

Aloituspäivämäärä:

12.02.2024

Opintojen kesto:

noin 4 kuukautta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Lähiopetusta maanantaista perjantaihin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa syvennetään omaa taiteellista työskentelyä tuntityöskentelyn sekä projektien ja esiintymisten kautta. Opiskelijat pääsevät myös vahvistamaan tuotantotaitojaan tanssintekijän näkökulmasta. Mahdollisuus saada henkilökohtaista tukea yksilöllistä kehittymistä varten.

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnon osa Tanssitekniikan ja -ilmaisun syventäminen tanssialan perustutkinnosta.

Koulutuksen sisältö
- runsas kattaus nykytanssin eri tekniikoita ja lähestymistapoja Outokummun tanssinkoulutuksen lehtoreiden sekä vierailevien opettajien kanssa
- säännölliset kehonhuollon tunnit
- taiteellinen työskentely itsenäisesti ja pienryhmissä
- omien taiteellisten töiden esittäminen alueella
- tuotantotaitojen laajentaminen, apurahatyöpajat
- henkilökohtainen kompetenssi ja aikaa oman työidentiteetin reflektiolle
- taiteellisen tutkimuksen perusteet

Koulutus toteutetaan yhteistyönä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston kanssa. Opinnoista voi kerryttää myös opintopisteitä avoimeen yliopistoon seuraavasti:
15 op liiketyöskentely ja esiintyjän praktiikat
2 op taiteellisen tutkimuksen perusteet
6 op taiteellinen työ
2 op työelämätaidot

Osaamistavoitteet
Kurssin käytyään opiskelija
- osaa soveltaa nykytanssin eri tekniikoita omassa praktiikassaan
- osaa suunnitella ja toteuttaa taiteellis-tuotannollisen prosessin yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa
- hallitsee perustiedot taiteellisesta tutkimuksesta sekä nykytanssin historiasta
- osaa sanoittaa ja jäsentää omaa tanssijuuttaan osana yhteiskuntaa

Lue Liikekieli.com -artikkeli:
Tanssin ammattilaisille räätälöity opintokokonaisuus kerää kiitosta.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Opiskelijavalinta

Koulutuskokonaisuus on suunnattu nykytanssin ja esittävän taiteen ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan ja syventämään taitojaan tanssintekijöinä

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.1 Toimiva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsun saat sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Haastattelut ja opiskelijavalinnat viikolla 45.

Tulosta