Tanssialan perustutkinto | Kulttuuriala

Nykytanssin syventävät opinnot

Koulutuskokonaisuus laajentaa ja syventää taitoja tanssintekijänä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

28.08.2023 - 03.11.2023

Opintojen laajuus:

30 (osp)

Aloituspäivämäärä:

12.02.2024

Opintojen kesto:

12.2. - 19.6.2024

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Lähiopetusta maanantaista perjantaihin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa syvennetään omaa taiteellista työskentelyä tuntityöskentelyn sekä projektien ja esiintymisten kautta. Opiskelijat pääsevät myös vahvistamaan tuotantotaitojaan tanssintekijän näkökulmasta. Mahdollisuus saada henkilökohtaista tukea yksilöllistä kehittymistä varten.

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnon osa Tanssitekniikan ja -ilmaisun syventäminen tanssialan perustutkinnosta.

Koulutuksen sisältö
- runsas kattaus nykytanssin eri tekniikoita ja lähestymistapoja Outokummun tanssinkoulutuksen lehtoreiden sekä vierailevien opettajien kanssa
- säännölliset kehonhuollon tunnit
- taiteellinen työskentely itsenäisesti ja pienryhmissä
- omien taiteellisten töiden esittäminen alueella
- tuotantotaitojen laajentaminen, apurahatyöpajat
- henkilökohtainen kompetenssi ja aikaa oman työidentiteetin reflektiolle
- taiteellisen tutkimuksen perusteet

Koulutus toteutetaan yhteistyönä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston kanssa. Opinnoista voi kerryttää myös opintopisteitä avoimeen yliopistoon seuraavasti:
15 op liiketyöskentely ja esiintyjän praktiikat
2 op taiteellisen tutkimuksen perusteet
6 op taiteellinen työ
2 op työelämätaidot

Osaamistavoitteet
Kurssin käytyään opiskelija
- osaa soveltaa nykytanssin eri tekniikoita omassa praktiikassaan
- osaa suunnitella ja toteuttaa taiteellis-tuotannollisen prosessin yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa
- hallitsee perustiedot taiteellisesta tutkimuksesta sekä nykytanssin historiasta
- osaa sanoittaa ja jäsentää omaa tanssijuuttaan osana yhteiskuntaa

Lue Liikekieli.com -artikkeli:
Tanssin ammattilaisille räätälöity opintokokonaisuus kerää kiitosta.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutuskokonaisuus on suunnattu nykytanssin ja esittävän taiteen ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan ja syventämään taitojaan tanssintekijöinä

Opiskelijavalinta

Haastattelut ja opiskelijavalinnat viikolla 45.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Ammatillinen perustutkinto

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Tulosta