Tanssialan perustutkinto | Kulttuuriala

Nykytanssi

Koulutuksessa keskitytään nykytanssiin, sitä tukeviin ja soveltaviin tekniikoihin ja syvennytään kohti itsenäistä tanssin tekijyyttä. Tanssija työskentelee vaihtelevissa ympäristöissä ja työtehtävissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

12.08.2024

Opintojen kesto:

2-3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Tanssin opiskelija keskittyy nykytanssiin, sitä tukeviin ja soveltaviin tekniikoihin ja pääsee syventymään kohti itsenäistä tanssin tekijyyttä.

Tanssijan työssä oppii hahmottamaan koko taiteellisen tuotantoprosessin projektin ideonnista aina käytännön toteutukseen asti. Tanssijana työskentely edellyttää pitkäjänteisyyttä kehittää ja ylläpitää omaa tanssiteknistä osaamista, luovuutta, motivaatiota ja kommunikaatiotaitoja.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- nykytanssitekniikat
- kehonhuolto, anatomia ja biomekaniikka
- ilmaisuvalmiudet
- taiteellinen työskentely
- yhteisötanssi
- tuotantotaidot
- kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöproduktiot.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opiskelijavalinta

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.1 Toimiva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tanssija tarvitsee hyvän fyysisen peruskunnon.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ennakkotehtävästä ja oppilaitoksen tiloissa järjestettävästä kokeesta:


1. Ennakkotehtävä

- tehtävä ja ohjeet tehtävän tekemiseen lähetetään kaikille hakukelpoisille hakijoille sähköpostitse 15.4.2024

- palautus 3.5.2024 klo 8.00 mennessä

- tehtävän perusteella osa hakijoista kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin oppilaitokseen
. Kutsu lähetetään sähköpostitse.


2. Oppilaitoksen tiloissa Outokummussa järjestettävä koe 27.-28.5.2024:

- kokeet ovat kaksipäiväiset ja niiden aikana tapahtuu 1-2 karsintaa.

- kokeeseen sisältyy nykytanssin eri tekniikoita, ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä haastattelu. Tehtäviin ei tarvitse varautua etukäteen eikä valinnalle ole esteenä, jos jokin tanssitekniikoista on hakijalle vieras. Kokeessa painotetaan motivaatiota ja potentiaalia toimia tanssin ammattilaisena.

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on liitettävä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tanssija työskentelee monenlaisissa ympäristöissä ja tehtävissä. Usein työ on freelancepohjaista ja projektikohtaista. Monet tanssijat työllistyvät ohjaus- ja opetustehtäviin.

Tulosta