Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | Kasvatus ja ohjaus

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Yhteisöllisyys, elämyksellisyys, liikunnanohjaus, seikkailu- ja elämystoiminta

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

28.08.2023 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niittylahti

Lähipäivät:

Lähiopetus ajoittuu maanantaista perjantaihin klo 9-15 välille. Päivien määrä riippuu tutkinnon osasta ja yksilöllisestä opiskelusuunnitelmasta.

Koulutuksen sisältö

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia oppia eri ympäristöissä ja tilanteissa. Opiskelija voi kehittää taitojaan toiminnallisesti omakohtaisten kokemusten ja projektien kautta. Opinnoissa pääsee tutustumaan erilaisiin oppimisympäristöihin, kuten kaupunkiympäristöön, digitaaliseen ympäristöön ja luontoon. On mahdollista myös opiskella ohjaamisen ammattilaiseksi eri ikäisille ihmisille ja oppia vastuullisesta ohjaamisesta sekä tiimityöskentelystä.

Työelämäjaksojen avulla pääsee tutustumaan monipuolisesti alan eri työpaikkoihin. Lisäksi on mahdollista erikoistua oman kiinnostuksen mukaisesti eri osa-alueisiin, kuten ilmastovastuulliseen toimintaan, koulunuorisotyöhön tai vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaukseen.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu yhteisöllisyyden, onnistumisen ja elämyksellisyyden kokemusten luomisesta kiinnostuneille.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Koe järjestetään 12.12.2023.

Perustiedot

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat rajoittaa lapsiryhmässä työskentelyä.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.


Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä kannettavan tietokoneen.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja työskentelee järjestöissä, projekteissa, nuorisotaloilla, työpajoissa, oppilaitoksissa, nuoriso- ja perhekodeissa, iltapäiväkerhoissa, palvelulaitoksissa, vapaa-ajan yrityksissä tai ikääntyvien parissa.

Tulosta