Kulttuuriala

Näyttelijäntyön koulutus (56 op)

Opiskelija pääsee toimimaan monialaisessa työryhmässä ja erilaisissa produktioissa yhteistyökumppaneiden kanssa ja Riverian kulttuurialojen kanssa. Hän tutustuu näyttämötaiteeseen kokonaisuutena. Erikoisuutena on myös yhteistyö Teatteriohjaaja-koulutuksen opiskelijoiden kanssa, jossa ohjaajat saavat toimia näyttelijöiden kanssa ja päin vastoin.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Kansanopisto

Hakuaika:

20.02.2024 - 09.08.2024

Aloituspäivämäärä:

26.08.2024

Opintojen kesto:

26.8.2024- 4.6.2025 (37 kalenteriviikkoa)

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niittylahti

Lähipäivät:

Lähiopetusta 25 h/vko

Koulutuksen sisältö

Riveria kansanopiston näyttelijäntyön koulutuksessa opiskellaan teatteri- ja elokuvatyötä: kokonaisilmaisua, läsnäoloa ja esiintymisrohkeutta tiiviissä yhteisössä.

Koulutus sisältää 15 op Taideyliopiston avoimen yliopiston näyttelijäntaiteen opintoja. Yhteistyöopinnot julkistetaan toukokuun 2024 aikana. Olemme hakeneet järjestämislupaa seuraavien opintojen osalta:
- Orientaatio 3 op
- Improvisaatio 2 op
- Monologi 2 op
- Pienoisnäytelmät 4 op
- Suomalaisen teatterin historia 2 op
- Johdatus dramaturgiseen ajatteluun 2 op

Taideyliopiston avoimen opinnot voidaan lukea hyväksi kaikissa korkeakouluopinnoissa valinnaisiin opintoihin.
Koulutuksen vastaavana lehtorina toimii Janne Hyytiäinen (TeM) sekä useita tuntiopettajia.

Keskeisiä sisältöjä koulutuksessa ovat teatteri- ja elokuvatieto sekä esityksellisten ja draamallisten keinojen hallinta ja tuntemus. Opintoihin sisältyy myös dialogia, rytmiikkaa, nykytanssia, akrobatiaa, aikidoa ja laulua. Lisäksi perehdytään teatteri- ja esitystekniikkaan sekä kuvaan ja ääneen, mihin antaa mahdollisuuden yhteistyö Riverian Outokummun kulttuurialan opiskelijoiden kanssa (mm. äänityö, teatteri- ja esitystekniikka, lavasterakentaminen). Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Riveria kansanopiston Teatteriohjaajan koulutuksen opiskelijoiden kanssa. Teatteriohjaajakoulutuksen opiskelijat ohjaavat Näyttelijäntyön koulutuksen opiskelijoita mm. radioteatteri ja pienoisnäytelmät opintojaksoilla.

Opiskelija saa roppakaupalla kokemusta yleisön ja kameran edessä olemisesta sekä moniammatillisessa työryhmässä toimimisesta. Lukuvuosi vaatii ammatillista asennetta: tahtoa tehdä näyttelijäntyötä ja sitoutumista työskentelyyn ryhmässä.

Opiskelija etenee opinnoissa henkilökohtaisesti laaditun oman oppimispolun mukaisesti aiempi kokemus ja koulutus huomioiden. Tavoitteena on, että opiskelija löytää oman ilmaisun ja läsnäolon näyttelijäntyössä, saa varmuutta työskentelyyn ja kehittyy ammatillisesti. Tavoitteemme on myös antaa valmiuksia teatterialan koulutuksiin / korkeakouluihin hakeville.

Koulutus on ollut myös suora väylä näyttelijäntyön ammattiin kymmenille opiskelijoillemme. Yhteistyö esimerkiksi kaupunginteattereiden ja elokuvatuotantojen kanssa mahdollistaa sen, että näyttelijäkiinnityksiä produktioihin tehdään opiskelijoiden joukosta jo lukuvuoden aikana.

Kustannukset

Opiskelijamaksut
- 67,5 €/vko (270 €/kk) Opiskelu, sisältää materiaalit
- 152,5 €/vko (610 €/kk) Opiskelu, asuminen 2hh Niittylahti ja ruokailut (aamiainen ja lounas arkipäivinä sekä päivällinen ma-to)
- 160 €/vko (640 €/kk) opiskelu, asuminen Kaislakatu 1hh ja ruokailu (aamiainen ja lounas arkipäivinä sekä päivällinen ma-to)

Tuet
Opinnot oikeuttavat mm. Kelan opintotukeen ja asumislisään. Esimerkiksi täysihoidon valitseva opiskelija voi saada opintotukea n. 280 €/kk ja asuntolaan asumislisää n.89 € (yhteensä n. 369 €/kk).

Opiskelija voi selvittää TE-palveluilta mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun työttömyyskorvauksella.

Lisäksi opiskelija voi hakea Riveria kansanopistosta opintoseteliä alentamaan opiskelumaksuja 10-20€/vko (40-80 €/kk).

Lue lisää
- opintotuesta Kelan sivuilta.
- omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudesta TE-palveluiden sivuilta.

Opiskelijavalinta

Koulutus sopii
- Taideyliopiston Teatteriohjaajan ja Dramaturgian koulutusohjelmiin tai Teatteri-ilmaisunohjaajan (AMK) koulutukseen lisävalmiuksia hakeville
- Teatteria intohimoisesti harrastaville esim. kesäteatteritoimijoille
- Täydennyskoulutukseksi mm. luovaa ilmaisua ja läsnäolon taitoja työssään tarvitseville. Lue uratarina Karjalan Heilistä 12.1.2024 .
- Lukion jälkeen välivuotta viettäville (kansanopistovuoden jälkeen ensikertalaispisteesi säilyvät yhteishaussa ja lukuvuoden aikana sinulle kertyy 15 op yliopisto-opintoja).

Tutustu opiskelijatarihoihin Kansanopiston sivulla.

Huom. Riverian kansanopiston koulutukset eivät ole tarkoitettu oppivelvollisille, koska niissä ei voi suorittaa oppivelvollisuutta.

Opiskelijat valitaan pääsykokeen perusteella.

Pääsykokeiden ajankohdat:
ti-ke 28.5.2024 klo 12-20 ja 29.5.2024 klo 8-15. Koe on 2-päiväinen, yöpymismahdollisuus.
to-pe 15.8.2024 klo 12-20 ja 16.8.2024 klo 8-15. Koe on 2-päiväinen (ei yöpymismahdollisuutta).

Myöhemmin hakeneille yksilöhaastattelu, mikäli koulutuksessa on vielä vapaita paikkoja.

Opintojen jälkeen

Riverian kansanopistolla on yhteistyösopimus Taideyliopiston kanssa. Joitakin osia näyttelijäntyön opinnoista saa hyväksiluettua Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston opintoihin.

Tulosta