Liiketoiminnan ammattitutkinto | Liiketoiminta-ala

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Liiketoiminnan monipuoliseksi ammattilaiseksi! Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala antaa hyvät valmiudet työskennellä liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä myynnin ja markkinoinnin parissa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

14.03.2024

Opintojen kesto:

1 - 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Koulutuksen sisältö

Myynti, asiakaspalvelu ja markkinointiviestintä on keskeinen osa yritysten liiketoimintaa. Liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala tarjoaa mahdollisuuden hankkia uuttaa osaamista tai päivittää aiempaa vastaamaan nykyaikaisen työn vaatimuksia. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan tai koko tutkinnon oman lähtötilanteensa mukaisesti.

Tutkinnon suorittaneella on osaamista myynnistä ja markkinoinnista tai näistä molemmista. Koulutuksessa opitaan
- suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointia sekä myyntiä
- seuraamaan toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta
- hallitsemaan asiakashankintaa ja asiakassuhteiden hoitoa
- toimimaan eri sidosryhmien kanssa
- hoitamaan organisaation sisäiset ja ulkoiset asiakaspalvelutilanteet eri palvelukanavissa
- käyttämäön erilaisia tietolähteitä ja hallitsemaan työssä tarvittavat tietojärjestelmät sekä verkkokaupan ja digimarkkinoinnin keinot
- toimimaan alan lainsäädännön ja ohjeistusten mukaisesti.

Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet työskennellä joustavasti erilaisissa myynti ja markkinointiviestinnän työtehtävissä sekä kehittää osaamistaan työssään.

Kerromme lisää koulutuksesta etäinfoissa


Kesto 30 minuuttia. Infoon ei tarvitse ilmoittautua

- 13.12.2023 klo 15.00 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

- 10.1.2024 klo 15.00 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

- 7.2.2024 klo 15.00 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista.

Opiskelijavalinta

Koulutus sopii henkilölle,
- joka jo työskentelee asiakaspalvelun, myynnin tai markkinoinnin tehtävissä tai on siirtymässä alalle,
- toimii (B2C-)myynnissä tai yrittäjänä tai hallitsee alan perustiedot
- jolla on alan pohjakoulutus (esim. merkonomi) tai työkokemusta alalta.

Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille, joilla on jo asiakaspalvelutaustaa. Alalla aloittaville koulutus antaa hyvät ja innostavat lähtökohdat. Myös kokeneille alan toimijoille koulutus antaa uusia tietoja ja taitoja vastata alan työelämän haasteisiin.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.2 Sujuva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja haastattelun perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen teet verkossa. Testilinkki ja ohje lähetetään sinulle sähköpostilla.

Haastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Saat haastattelukutsun sähköpostitse. Vain verkkotestin tehneet voidaan kutsua haastatteluun. Opiskelijat valitaan näiden tulosten perusteella.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Ammattiitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja ovat kaupan- ja markkinointialan eri toimintaympäristöt, pt-kaupat ja erikoisliikkeet, hotellit, kahvilat, huoltamot, osuuskunnat, puhelinmyyntityön yritykset, markkinointitoimistot ja myyntialan yritykset. Työnantajia voivat olla myös eri alojen yrittäjät ja yritykset ja myös tuotanto-, teollisuus-, kiinteistöyritykset, kunnat sekä yhdistykset ja järjestöt.

Tulosta