Liiketoiminnan ammattitutkinto | Liiketoiminta-ala

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Liiketoiminnan monipuoliseksi ammattilaiseksi! Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala antaa hyvät valmiudet työskennellä liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä myynnin ja markkinoinnin parissa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Opintojen kesto:

1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Oppisopimuskoulutus

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähi- ja verkkototeutus erillisen ohjelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Myynti, asiakaspalvelu ja markkinointiviestintä on keskeinen osa yritysten liiketoimintaa. Liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala tarjoaa mahdollisuuden hankkia uutta osaamista tai päivittää aiempaa vastaamaan nykyaikaisen työn vaatimuksia. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan tai koko tutkinnon oman lähtötilanteensa mukaisesti.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä ja markkinoinnista tai näistä molemmista.

Tutkinnon suorittanut
- osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä
- osaa seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta
- hallitsee asiakashankinnan ja asiakassuhteiden hoidon
- osaa toimia eri sidosryhmien kanssa
- osaa hoitaa organisaation sisäiset ja ulkoiset asiakaspalvelutilanteet eri palvelukanavissa
- osaa käyttää työssään erilaisia tietolähteitä ja hallitsee työssä tarvittavat tietojärjestelmät sekä verkkokaupan ja digimarkkinoinnin keinot.
- toimii alan lainsäädännön ja ohjeistusten mukaisesti.

Kerromme lisää koulutuksesta etäinfoissa


Kesto 30 minuuttia. Infoon ei tarvitse ilmoittautua

-13.12.2023 klo 15.00 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

- 10.1.2024 klo 15.00 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

- 7.2.2024 klo 15.00 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Vähäisiä kustannuksia voi tulla henkilökohtaisista opiskeluvälineistä ja -materiaaleista.

Opiskelijavalinta

Koulutus soveltuu henkilölle, joka
- työskentelee asiakaspalvelun, myynnin tai markkinoinnin tehtävissä tai on siirtymässä alalle
- toimii myös (B2C)-myynnissä tai yrittäjänä tai hallitsee alan perustiedot
- on suorittanut alan pohjakoulutuksen (esim. merkonomi) tai jolla on työkokemusta alalta.
- on ammatinvaihtaja ja jolla on jo asiakaspalvelutaustaa.

Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen edellyttää soveltuvaa ammatillista perus- tai ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta sekä työkokemusta eri aloilta tai vastaavan tasoisia tietoja ja taitoja. Työkokemus asiakaspalvelu-, myynti- ja/tai markkinointitehtävistä on eduksi.

Oppisopimuskoulutus edellyttää sopivaa työpaikkaa ja työnantajan sitoutumista koulutukseen.

B1.2 Sujuva peruskielitaito

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja ovat kaupan- ja markkinointialan eri toimintaympäristöt, pt-kaupat ja erikoisliikkeet, hotellit, kahvilat, huoltamot, osuuskunnat, puhelinmyyntityön yritykset, markkinointitoimistot ja myyntialan yritykset. Eri alojen yrittäjät ja yritykset ja myös tuotanto-, teollisuus-, kiinteistöyritykset, kunnat sekä yhdistykset ja järjestöt.

Tulosta