Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala antaa valmiuksia tukea ja auttaa ihmisiä selviytymään elämänkriiseissä ja riippuvuusongelmien ratkaisuissa. Osaamisalan suorittanut osaa hoitaa ja kuntouttaa mielenterveys- ja päihdehäiriöistä kärsiviä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

75 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

noin 1 vuosi

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Nurmes

Kampus:

Nurmes

Koulutuksen sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala antaa valmiuksia tukea ja auttaa ihmisiä selviytymään elämänkriiseissä ja riippuvuusongelmien ratkaisuissa. Osaamisalan suorittanut osaa hoitaa ja kuntouttaa mielenterveys- ja päihdehäiriöistä kärsiviä. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala antaa valmiuksia toimia haastavissakin asiakastilanteissa.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä kannettavan tietokoneen.

Opiskelijavalinta

Koulutuksen osallistuja on suorittanut aiemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, johon sisältyy jokin toinen osaamisala tai on suorittanut vähintään pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.1 Toimiva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsun saat sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Valintahaastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Opintojen jälkeen

Työpaikkoja ovat hoito- ja kuntoutusyksiköt, tuettu asuminen, psykiatriset ja päihdeosastot, lastensuojeluyksiköt, päivätoimintayksiköt, kotikuntoutus ja vammaispalvelut.

Tulosta