Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Lisää mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuutta ja kehittämistä työpaikoille! Tutkinnon suorittanut osaa toimia oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

non stop

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Opintojen kesto:

1-2 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Toteutetaan pääosin Teamsilla. Vuoden 2024 lähipäivät ovat: 10.1., 6.2., 29.2., 22.3. ja 18.2. sekä syksyllä 10.9., 19. - 20.9., 30. - 31.10.24. Lisäksi lääkärien luentopäivät 2 kpl marras-joulukuussa 2024.

Koulutuksen sisältö

Lisää mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuutta ja kehittämistä työpaikoille!

Tutkinnon suorittanut hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet toimia työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä.

Työn laadun kehittäminen edellyttää tutkinnon suorittaneelta kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsensä kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittanut hallitsee lasten ja nuorten tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön tai muun mielenterveys- ja päihdetyöhön soveltuvan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Opintojen aloitusajankohta sovitaan henkilökohtaisesti.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus sopii mielenterveys- ja päihdetyössä sekä lastensuojelussa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat syventää ja vahvistaa mielenterveys- ja päihdetyön osaamistaan sekä kehittää oman työpaikan toimintaa.

Hakijalta edellytetään työkokemusta alalta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Ammatillinen perustutkinto

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Koulutus on maksuton. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämät avo- ja laitospalvelut, joissa työntekijöiltä edellytetään mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista.

Tulosta