Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Lisää mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuutta ja kehittämistä työpaikoille! Tutkinnon suorittanut osaa toimia oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

1-2 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Toteutetaan pääosin Teamsilla. Vuoden 2024 lähipäivät ovat: 10.1., 6.2., 29.2., 22.3. ja 18.4. sekä syksyllä 10.9., 19. - 20.9., 30. - 31.10.24. Lisäksi lääkärien luentopäivät 2 kpl marras-joulukuussa 2024.

Koulutuksen sisältö

Lisää mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuutta ja kehittämistä työpaikoille!

Tutkinnon suorittaneena hallitset syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Osaat toimia oman työsi asiantuntijana ja kehittäjänä ja sinulla on valmiudet toimia työyhteisössäsi erilaisissa vastuutehtävissä.

Työn laadun kehittäminen edellyttää sinulta kykyä ja halua oman ja työyhteisösi toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsensä kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen hallitset lasten ja nuorten tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön.

Opintojen aloitusajankohta sovitaan henkilökohtaisesti.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Koulutus sopii mielenterveys- ja päihdetyössä sekä lastensuojelussa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat syventää ja vahvistaa mielenterveys- ja päihdetyön osaamistaan sekä kehittää oman työpaikan toimintaa.

Hakijalta edellytetään työkokemusta alalta.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Opintojen jälkeen

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämät avo- ja laitospalvelut, joissa työntekijöiltä edellytetään mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista.

Tulosta