Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Kohdennettua osaamista mielenterveys- ja päihdetyöhön! Koulutus antaa valmiudet ammatilliseen asiakastyöhön ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

1 - 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähipäiviä on 1–4 päivää kuukaudessa. Koulutuksen voi suorittaa osin myös verkko-opintoina. Yhteinen orientaatiopäivä 12.9.2023 toteutetaan lähiopetuksena.

Koulutuksen sisältö

Työkaluja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kohtaamiseen!

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut osaa työskennellä ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti käyttäen monipuolisesti erilaisia mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä sekä huomioiden myös asiakkaan lähi- ja läheisverkoston.

Valinnaiset tutkinnon osat syventävät ja laajentavat opiskelijan osaamista ja antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Koko tutkinnon sijaan opiskelijan on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia omien tarpeidensa mukaan.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa tehtävää ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista, toipumista edistävää, haittoja vähentävää sekä asumispalveluja tukevaa mielenterveys- ja päihdetyötä.

Opintojen aloitusajankohta sovitaan henkilökohtaisesti.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus sopii mielenterveys- ja päihdetyöstä kiinnostuneille henkilöille, joilla on hieman kokemusta mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa toimimisesta, ja jotka kaipaavat lisää ammatillista tietoa ja menetelmiä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa työskentelyyn.

Opiskelijavalinta

Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Perustiedot

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja ovat julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöt.

Tulosta