Metsäalan ammattitutkinto | Metsäala

Metsätalousyrittäjä | Oulu

Metsätalousyrittäjä on oman metsänsä asiantuntija, joka saa toimeentulonsa osittain tai kokonaan metsätaloudesta.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

04.12.2023 - 05.12.2024

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

15.01.2025

Opintojen kesto:

1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Oulu

Kampus:

Joensuu Jukolankatu

Lähipäivät:

Opetusta on Teams-yhteydellä kahtena iltana kuukaudessa. Lisäksi lähiopetusta maastossa lauantaista sunnuntaihin neljä kertaa koulutuksen aikana.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana opiskellaan oman metsän asiantuntijaksi tai laajennetaan nykyistä muun alan osaamista metsätalouden osaamisella.

Metsätalousyrittäjä osaa hoitaa ja hyödyntää talousmetsiä monipuolisesti ja ammattimaisesti huomioiden metsänhoidon suositukset, metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin vaatimukset.
Metsätalousyrittäjä saa toimeentulonsa osittain tai kokonaan metsätalouden harjoittamisesta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena: teoriaopetus tapahtuu etänä arki-iltaisin ja maasto-opetus lähiopetuksena viikonloppuisin. Koulutukseen sisältyy lisäksi itsenäistä opiskelua verkkomateriaalien ja – tehtävien parissa.
Koulutuksen suorittamiseen työn ohessa on hyvät edellytykset.

Opiskelu on mahdollista myös aikuiskoulutustuella, jos henkilökohtaiset edellytykset tukeen täyttyvät.

Tarjoamme koulutusta Joensuun lisäksi rinnakkaisryhmille Pirkanmaan ja Oulun seuduilla. Ryhmien teoriaopinnot ovat yhteisiä etä- tai verkko-opintoja ja lähiopetus järjestetään kullakin alueella erikseen. Koulutus edellyttää tietokoneen ja verkkoyhteyden käyttömahdollisuutta.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Nykyiset ja tulevat metsänomistajat, jotka haluavat tukea ja tehostaa oman metsän hoitoa. Metsätalous- tai metsäpalveluyrittäjät ja alasta kiinnostuneet, jotka tarvitsevat lisätietoa ja -taitoa ja koulutuksen tuomaa varmuutta työhön. Koulutus soveltuu myös muiden alojen ammattilaisille, jotka hyötyvät metsällisestä osaamisesta työssään.
Opiskelijalla on oltava tietokoneen ja verkkoyhteyden käyttömahdollisuus.

Opiskelijavalinta

Valntahaastattelut järjestetään hakuaikana.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.

Ei pohjakoulutusvaatimusta.

Hyvä fyysinen kunto.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.
Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Tarkennetut koulutuskohtaiset valintaperusteet

Jatkuvan haun yleisten valintaperusteiden lisäksi koulutuksissa voi olla tarkentavia valintakriteerejä. Hakijalta voidaan edellyttää esimerkiksi 18-vuoden ikää, ajokorttia, alan työkokemusta tai tiettyä pohjakoulutusta.
Haussa voidaan käyttää myös esivalintaa, jossa ennalta mainituin perustein valitaan haastatteluun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat hakijat.
Nämä tarkentavat kriteerit kuvataan koulutuskohtaisesti koulutuksen esittelysivuilla.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelutarvikkeista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti

Opintojen jälkeen

Tutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Metsätalousyrittäjä hoitaa, käyttää ja kehittää metsäomaisuutta yrittäjämäisesti. Koulutus antaa valmiuksia toimia asiantuntijana yhteisomistuksessa olevissa metsissä kuten yhtymät, perikunnat ja yhteismetsät. Metsäalan osaamista voi hyödyntää myös metsäalaa sivuavien yritysten ja organisaatioiden työtehtävissä.

Tulosta