Metsäalan ammattitutkinto | Metsäala

Metsätalousyrittäjä | Joensuu

Metsätalousyrittäjä on oman metsänsä asiantuntija, joka saa toimeentulonsa osittain tai kokonaan metsätaloudesta.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

04.12.2023 - 30.10.2024

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

16.01.2025

Opintojen kesto:

1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Jukolankatu

Lähipäivät:

Opetusta on Teams-yhteydellä kahtena iltana kuukaudessa. Lisäksi lähiopetusta maastossa lauantaista sunnuntaihin neljä kertaa koulutuksen aikana.

Koulutuksen sisältö

Metsätalousyrittäjänä osaat hoitaa ja hyödyntää talousmetsiä monipuolisesti ja ammattimaisesti metsänhoidon suositukset, metsälainsäädännön ja metsien sertifioinnin vaatimukset huomioiden.
Saat toimeentulosi osittain tai kokonaan metsätalouden harjoittamisesta.
Tutkinnon suorittaminen myös työn ohessa onnistuu.

Joensuun, Pirkanmaan ja Oulun ryhmien teoriaopinnot ovat yhteisiä etä-/verkko-opintoja ja lähiopetus järjestetään kullakin alueella erikseen.
Koulutuksen aloitus tapahtuu lähitapaamisena arki-iltana.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelutarvikkeista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti

Opiskelijavalinta

Olet jo metsänomistaja tai tuleva metsänomistaja, ja haluat tukea ja tehokkuutta oman metsän hoitoon. Voit olla myös metsätalous- tai metsäpalveluyrittäjä, alasta sivu- tai päätoimisesti kiinnostunut, ja tarvitset lisätietoa ja -taitoa sekä koulutuksen tuomaa varmuutta työhöhön.
Voit olla myös muun alan ammattilainen, joka voi hyödyntää metsällistä osaamista työssään.

Sinulla on oltava tietokoneen ja verkkoyhteyden käyttömahdollisuus opintojen aikana.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Hyvä fyysinen kunto.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Valintahaastattelu järjestetään hakuaikana.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Tutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Metsätalousyrittäjänä hoidat, käytät ja kehität metsäomaisuutta yrittäjämäisesti. Koulutus antaa sinulle valmiuksia toimia asiantuntijana yhteisomistuksessa olevissa metsissä kuten yhtymät, perikunnat ja yhteismetsät. Voit hyödyntää metsäalan osaamistasi myös metsäalaa sivuavien yritysten ja organisaatioiden työtehtävissä.

Tulosta